Veikla

Vizija

Svarbiausias visuomenės, valdžios, mokslo ir verslo partneris, įgalinant jauną žmogų kurti pilietiškai aktyvią Lietuvą ir pasaulį.

Misija

Būdami platforma dialogui, Lietuvos jaunimo organizacijų interesų atstovavimui bei iniciatyvoms, siekiame jaunimą įgalinančių pokyčių.

LiJOT strateginės kryptys

    1. Visapusiškas jaunimo atstovavimas;

    2. Jauno žmogaus gerovės puoselėjimas;

    3. LiJOT bendruomenės vystymas ir stiprinimas;

    4. Jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių gerinimas regionuose;

    5. LiJOT vystymas ir patrauklumo didinimas.

Vertybės

 

Stipri, grėsmėms atspari valstybė

Įvairovė, lygiateisiškumas, laisvė

Tvari organizacijos veikla

Darni, stabilumą puoselėjanti bendruomenė

Pagarba, solidarumas, santarvė

Jaunimo pilietiškumas

Įsiklausymas ir įtraukumas