Veikla

Vizija

Svarbiausias visuomenės, valdžios, mokslo ir verslo partneris, įgalinant jauną žmogų kurti darnią Lietuvos ir Europos ateitį.

Misija

Mes, būdami platforma dialogams, Lietuvos jaunimo organizacijų interesų atstovavimui bei iniciatyvoms, siekiame jaunimui aktualių pokyčių.

LiJOT strateginės kryptys

  1. Žiniomis ir faktais grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas bei jaunimo politikos formavimas.
  2. Narystės ir vidinio bendradarbiavimo stiprinimas.
  3. LiJOT vystymas.
  4. Jaunimo galios didinimas.

Vertybės

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veiklos pagrindas yra interesų pažinimas bei legitimus atstovavimas, paremtas brandžios demokratijos principais. Konsoliduota narių nuomonė ir interesai nubrėžia organizacijos veiklos kryptis bei prioritetus. LiJOT Prezidentas, Valdyba, Biuras ir Kontrolės komisija vykdydami veiklą vadovaujasi bendrai sutartais narių interesais.

Bendradarbiavimas

Įvairovė

Savanoriška veikla

Skaidrumas

Solidarumas

Profesionalumas

Tobulėjimas ir mokymasis vieniems iš kitų