Didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir savivaldybių jaunimo organizacijų tarybas

Mūsų veikla

1900

metais įkurta LiJOT, kasdien dirbanti dėl kiekvieno jauno žmogaus!

1900

metai LiJOT ir PLJS iniciatyva Seimo paskelbti Lietuvos jaunimo metais!

0

nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų po LiJOT skėčiu.

0

2021 metais priimtų dokumentų jauniems žmonėms aktualiais klausimais.

Jaunimas – ne ateitis.

Jaunimas – dabartis.

Švęskime jaunimą dabar!

Naujienos

LiJOT – platforma dialogams, siekianti jaunimui aktualių pokyčių.

Didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje

Šiuo metu LiJOT po vienu skėčiu talpina 70 nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, o tai yra tūkstančiai jaunų Lietuvos žmonių.

Narystė įvairiose organizacijose

LiJOT yra aktyvi didžiausios Europoje nevyriausybinės jaunimo organizacijos – Europos Jaunimo Forumo – tikroji narė. Ši organizacija siekia ginti Europos jaunimo interesus ir paskatinti juos aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime. Europos Jaunimo Forume kartu su kitomis nacionalinėmis visos Europos jaunimo grupėmis LiJOT atstovauja dešimčių milijonų viso žemyno jaunuolių interesams.

Mūsų veiklos kryptys

LiJOT 2019–2023 metais savo veiklą orientuoja į: žiniomis grįstą jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimą bei jaunimo politikos formavimą, narystės ir vidinio bendradarbiavimo stiprinimą, LiJOT vystymą ir jaunimo galios didinimą.

Draugai