Mokymai

39

mokymų temos!

Jūsų orgnizacijos stiprinimui siūlome įvairius mokymus. Juos veda savo srityse ilgametę patirtį turintys LiJOT Valdybos ir Biuro nariai bei LiJOT alumnai.

  • Per 2 darbo dienas LiJOT narių koordinatorius įsipareigoja atsakyti į užklausą organizacijai, norinčiai gauti vieną iš LiJOT naudų.
  • Teikiant užklausą, turi būti likusios bent 2 savaitės iki norimos mokymų datos.

Politiniai procesai

Mokymų tikslas – supažindinti su advokacijos pagrindais, problemų sprendimu, strateginiu problemų sprendimo planavimu.

Kaip įgyvendinti savo / organizacijos idėją / rezoliuciją / poziciją savivaldybės lygmeniu? Kaip užtikrinti, kad ji pasieks sprendimų priėmėjus?

Tikslas – suteikti žinių apie tai, kaip įgyvendinti savo ar jaunimo organizacijų idėjas / pasiūlymus savivaldybės lygmeniu ir kaip užtikrinti, kad šios idėjos pasieks sprendimų priėmėjus. Labiausiai tinka SJOT’ams ar regioninėms jaunimo reikalų taryboms.

Trukmę galima derinti individualiai.

Mokymų tikslas – supažindinti su ES veikimo sistema, pagrindinėmis sąvokomis ir kompetencijomis, ES teisės vieta Lietuvos teisės sistemoje bei Europos Taryba.

Supažindinti su pagrindiniais savivaldos principais, merų, administracijos, tarybų funkcijomis, papasakoti apie savivaldos, kaip arčiausiai gyventojų esančios institucijos, reikšmę jauniems žmonėms.

*Trukmę galima derinti individualiai.

Mokymų tikslas – supažindinti su esminiais valstybės valdymo reguliavimo aspektais: valdžių padalijimo, savivaldybių autonomijos ir kitais principais.

Mokymų tikslas – suprasti, kaip veikia savivaldybės struktūros ir kaip galima jas pasitelkti siekiant jaunam žmogui aktualių pokyčių.

Komunikacija

Mokymų tikslas – kaip perduoti žinią ir užduotis komandai, kad visi viską žinotų ir suprastų tolygiai.

*Trukmę galima derinti individualiai

Mokymų tikslas – išmokti, kaip ryšių su visuomene pagalba yra užmezgami ir palaikomi kontaktai bei kuriamas jaunimo organizacijos įvaizdis.

*Trukmę galima derinti individualiai

Mokymų tikslas – susipažinti su gerosiomis komunikacijos organizacijose patirtimis, mokytis spręsti vidinės komunikacijos problemas. Organizacijos pasiekusios teigiamų rezultatų žino, jog neatsiejama sėkmės sudedamoji dalis yra gera komunikacijos strategija. Gero organizacijos įvaizdžio kūrimas ir išlaikymas, priklausantis tiek nuo vidinės, tiek nuo išorinės komunikacijos.

Mokymų tikslas – supažindinti mokymų dalyvius su vizualikos kūrimo principais, taisyklėmis, kontrastų, objektų, spalvų ir šriftų pasirinkimu.

Informacijos valdymas

Mokymų tikslas – suprasti, kaip vyksta manipuliacijos internete ir žiniasklaidoje, pritaikyti svarbiausius šių dienų įgūdžius, kurie apima skirtingus gebėjimus, susijusius su medijų funkcijomis ir informacijos gavimu, interpretavimu bei kūrimu.

*Trukmę galima derinti individualiai

Supažindinti su raštvedybos pagrindais ir reikalavimais rengiant dokumentus.

Mokymų tikslas – išmokti parduoti ir reklamuoti savo organizaciją viešumoje ir iš to uždirbti.

Renginiai

Mokymų tikslas – parodyti dalyviams, kaip yra svarbu įsiklausyti į kitas suinteresuotas šalis, neprarandant savo intereso, ir išmokti siekti geriausio sprendimo visoms suinteresuotoms šalims.

Mokymų tikslas – supažindinti, kad ne tik renginio organizatorius darbus dirba vienas, bet ir kaip įsitraukia komunikacijos, rinkodaros ir kiti žmonės.

Mokymai skirti supažindinti mokymų dalyvius su diskusijos organizavimo gairėmis, padėti suprasti kokiais atvejais gali būti naudojamas diskusijos, kokios jų rūšys ir kaip jas moderuoti bei formuluoti klausimus.

Mokymų tikslas – suprasti, kaip organizuoti renginį pagal realų poreikį. Analizuoti, kaip galima rinkti poreikį ir nukreipti jį į renginio eigą.

Organizacijos valdymas

Mokymų tikslas – suteikti žinių apie komandos valdymą, administravimą, darbą su nariais ir efektyvų organizacijos valdymą kitose probleminėse srityse.

*Trukmę galima derinti individualiai.

Supažindinti dalyvius su lyderystės teorijos pagrindais (lyderių tipais, situacine lyderyste ir t.t.), derybų menu, darbo komandoje ypatumais, žinių kaupimo ir perdavimo sistemomis, organizacijos biurokratiniais ir administraciniais procesais ir kitais naudingais organizaciniais modeliais.

*Trukmę galima derinti individualiai.

Komandos procesai

Mokymų metu dėmesys skiriamas komandos procesų organizvimui, valdymui, susirinkimų vedimo subtilybėms bei pagrindiniais principais, būtinais organizuoti ir valdyti komandos darbą. 

*Pagal praktinės užduoties poreikį.

Mokymų tikslas – suteikti žinių apie efektyvų darbą komandoje bei praktinėmis simuliacijomis sustiprinti komandos darbą. Mokymai apie tai, kas yra komanda, kuo ji skiriasi nuo grupės. Gebėti atpažinti komandos veikimo charakteristikas, struktūrą. Per praktines veiklas mokytis kartu su komanda išsikelti visų narių poreikius atliepiančius tikslus, spręsti konfliktines situacijas.

*Pagal praktinės užduoties poreikį

Mokymų tikslas – struktūrizuoti organizacijos biurą, supažindinant su efektyvaus darbo pasiskirstymo priemonėmis, žmogiškųjų išteklių panaudojimu bei iškelti ir aprašyti biuro pozicijos atsakomybes ir pareigybes.

*Trukmę galima derinti individualiai.

Sveikata

Mokymų tikslas – susipažinti su psichikos sveikatos teoriniu pagrindu ir išmokti taikyti šias žinias rūpinantis savo bei kitų sveikata.

*Pagal praktinės užduoties poreikį

Asmeniniai gebėjimai

Supažindinti dalyvius su finansavimo galimybės: projektų rašymo ir administravimo ypatumais, privačių partnerių paieška ir derybomis bei kitomis finansų pritraukimo kampanijomis.

*Trukmę galima derinti individualiai.

Mokymų tikslas – supažindinti dalyvius su laiko ir vidinės energijos resursų valdymo įrankiais, kurie padėtų jiems tapti efektyviais kasdienybėje.

*Trukmę galima derinti individualiai.

Mokymų tikslas – supažindinti su mokymų vedimo principais, pasidalinti patirtimis ir lavinti įgūdžius, reikalingus efektyviam bei tikslingam mokymų vedimui.

Mokymų tikslas – supažindinti dalyvius su motyvacijos sąvoka, ypatumais ir svarba žmogaus gyvenime, padėti sustiprinti įgūdžius, kuriuos pasitelkus, sprendžiamos motyvacijos nebuvimo ar stokos problemos nevyriausybinėje organizacijoje, įvairiose jos komandose.

Mokymų tikslas – supažindinti su projekto rašymo ir įgyvendinimo etapais bei praktinis pasiruošimas projektų įgyvendinimui. (Vitold Dvorak)

Šie mokymai yra geriausi jau žinant konkretų projektą į kurį norima aplikuoti, kadangi šie mokymai gali padėti idėjas ir mintis sudėti į tekstą, kuris atitiktų projekto vertinimo kriterijus ir būtų ne tik informatyvus projekto vertintojams, bet ir aiškiai suprantamas patiems projekto rengėjams. (Julius Janulevičius)

Supažindinti skirtingo tipo jaunimo organizacijas su finansavimo ir projektų teikimo galimybėmis. Taip pat sužinosite pagrindinius projektų administravimo principus. (Šarūnas Grigonis)

*Trukmę galima derinti individualiai.

Mokymų tikslas – supažindinti dalyvius su „komforto zonos“ sąvoka ir reikšme, psichologinio komforto ribų apsibrėžimo svarba žmogaus psichikai bei suteikti įrankius, padėsiančius sąmoningai priimti ir apdoroti psichologines reakcijas, kylančias siekiant asmeninių tikslų.

IT sprendimai

Alumni mokymai

Mokymų tikslas – suteikti teorinių ir praktinių įgūdžių.

Mokymų tikslas – stiprinti jaunimo NVO, kelti veiklos kokybę.

Mokymų tikslas – stiprinti jaunimo NVO gebėjimus teikti viešąsias paslaugas.

Mokymų tikslai: Supažindinti su: 1) esminiais statinio statybos projekto rengimo etapais ir teritorijų planavimo lygmenimis; 2) esamomis procedūromis, suteikiančioms galimybę suinteresuotai visuomenei teikti pasiūlymus planuojamų rengti visuomenei svarbių statinių projektų (projektinių pasiūlymų) ir rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procese; 3) galimybėmis stebėti organizacijai ar asmeniui aktualios teritorijos planavimą; 4) teikiamo pasiūlymo galima struktūra, turiniu; 5) galimais praktiniais pavyzdžiais.

Mokymų tikslas – aptarti jaunimo politikos svarbą ir pilietinės visuomenės formavimo aktualijas, darbo jaunimo NVO bei Vyriausybės sektoriuje patirtis.

Mokymų tikslas – suteikti žinių apie tai, kaip tikslingai ir efektyviai komunikuoti soc. tinkluose, per kokius tinklus komunikuoti, daugiau perėjimas per skirtingus social media kanalus: Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube, Snapchat, Pinterest ir kt. Kadangi soc. tinklai, dažniausiai, yra vienas iš pagrindinių organizacijų komunikacijos kanalų, svarbu žinoti, kaip išnaudoti kuo daugiau soc. tinklų, kad norimą žinutę galėtume perduoti kuo efektyviau. Galima papildomai aptarti socialinių tinklų reklamą, kokį biudžetą jai skirti, kokias auditorijas pasirinkti.

Mokymų tikslas – stiprinti gebėjimus laiko planavimo kontekste.

Mokymų tikslas – aptarti projektų sėkmės ir tęstinumo užtikrinimo problemų sprendimus.

Mokymų tikslas – suteikti žinių įvardytomis temomis.

Mokymų tikslas – padėti organizacijai parengti veiklos strategiją.