Mokymai

38

Mokymų temos.

Jūsų orgnizacijos stiprinimui siūlome įvairius mokymus. Juos veda savo srityse ilgametę patirtį turintys LiJOT Valdybos ir Biuro nariai bei LiJOT alumnai.

  • Per 2 darbo dienas LiJOT narių koordinatorius įsipareigoja atsakyti į užklausą organizacijai, norinčiai gauti vieną iš LiJOT naudų.
  • Teikiant užklausą, turi būti likusios bent 2 savaitės iki norimos mokymų datos.

Politiniai procesai

Mokymų tikslas – supažindinti su advokacijos pagrindais, problemų sprendimu, strateginiu problemų sprendimo planavimu.

Mokymų tikslas – supažindinti su ES veikimo sistema, pagrindinėmis sąvokomis ir kompetencijomis, ES teisės vieta Lietuvos teisės sistemoje bei Europos Taryba.

Mokymų tikslas – supažindinti su esminiais valstybės valdymo reguliavimo aspektais: valdžių padalijimo, savivaldybių autonomijos ir kitais principais.

Mokymų tikslas – suprasti, kaip veikia savivaldybės struktūros ir kaip galima jas pasitelkti siekiant jaunam žmogui aktualių pokyčių.

Mokymų tikslas – kaip JNVO gauti privalumų iš verslo sektoriaus.

Mokymų tikslas – supažindinti su asociacijos reguliavimu pasirinktoje srityje: juridinių asmenų / asociacijų teisė, duomenų apsaugos pagrindai, sutarčių teisės pagrindai ir kt. Jeigu yra poreikis, galima rinktis ir siauresnę sritį, pvz., 45 minučių mokymai, kaip parengti tvarkingus dokumentus po visuotinio narių susirinkimo ir (arba) valdybos sprendimų įforminimo tvarka ir svarba.

Komunikacija

Mokymų tikslas – kaip perduoti žinią ir užduotis komandai, kad visi viską žinotų ir suprastų tolygiai.

*Trukmę galima derinti individualiai

Mokymų tikslas – išmokti, kaip ryšių su visuomene pagalba yra užmezgami ir palaikomi kontaktai bei kuriamas jaunimo organizacijos įvaizdis.

*Trukmę galima derinti individualiai

Mokymų tikslas – susipažinti su gerosiomis komunikacijos organizacijose patirtimis, mokytis spręsti vidinės komunikacijos problemas. Organizacijos pasiekusios teigiamų rezultatų žino, jog neatsiejama sėkmės sudedamoji dalis yra gera komunikacijos strategija. Gero organizacijos įvaizdžio kūrimas ir išlaikymas, priklausantis tiek nuo vidinės, tiek nuo išorinės komunikacijos.

Mokymų tikslas – supažindinti mokymų dalyvius su vizualikos kūrimo principais, taisyklėmis, kontrastų, objektų, spalvų ir šriftų pasirinkimu.

Informacijos valdymas

Mokymų tikslas – suprasti, kaip vyksta manipuliacijos internete ir žiniasklaidoje, pritaikyti svarbiausius šių dienų įgūdžius, kurie apima skirtingus gebėjimus, susijusius su medijų funkcijomis ir informacijos gavimu, interpraitavimu bei kūrimu.

*Trukmę galima derinti individualiai

Supažindinti su raštvedybos pagrindais ir reikalavimais rengiant dokumentus.

Mokymų tikslas – išmokti parduoti ir reklamuoti savo organizaciją viešumoje ir iš to uždirbti.

Renginiai

Mokymų tikslas – parodyti dalyviams, kaip yra svarbu įsiklausyti į kitas suinteresuotas šalis, neprarandant savo intereso, ir išmokti siekti geriausio sprendimo visoms suinteresuotoms šalims.

Mokymų tikslas – supažindinti, kad ne tik renginio organizatorius darbus dirba vienas, bet ir kaip įsitraukia komunikacijos, rinkodaros ir kiti žmonės.

Mokymų tikslas – išgryninti Jūsų renginio konceptą taip, kad į jį ateitų nauji žmonės. Pagrindiniai minčių lietaus variantai renginių planavimo etapuose bei auditorijos pritraukimo variantų ieškojimas pagal organizacijų kryptis.

Mokymų tikslas – suprasti, kaip organizuoti renginį pagal realų poreikį. Analizuoti, kaip galima rinkti poreikį ir nukreipti jį į renginio eigą.

Organizacijos valdymas

Mokymų tikslas – suteikti žinių apie komandos valdymą, administravimą, darbą su nariais ir efektyvų organizacijos valdymą kitose probleminėse srityse.

Mokymų tikslas – supažindinti su nacionalinės organizacijos savanorystės sistema, galimybėmis ir jų išnaudojimu.

Komandos procesai

Mokymų tikslas – suteikti žinių apie efektyvų darbą komandoje bei praktinėmis simuliacijomis sustiprinti komandos darbą. Mokymai apie tai, kas yra komanda, kuo ji skiriasi nuo grupės. Gebėti atpažinti komandos veikimo charakteristikas, struktūrą. Per praktines veiklas mokytis kartu su komanda išsikelti visų narių poreikius atliepiančius tikslus, spręsti konfliktines situacijas.

*Pagal praktinės užduoties poreikį

Mokymų tikslas – struktūrizuoti organizacijos biurą, supažindinant su efektyvaus darbo pasiskirstymo priemonėmis, žmogiškųjų išteklių panaudojimu bei iškelti ir aprašyti biuro pozicijos atsakomybes ir pareigybes.

Sveikata

Mokymų tikslas – susipažinti su psichikos sveikatos teoriniu pagrindu ir išmokti taikyti šias žinias rūpinantis savo bei kitų sveikata.

*Pagal praktinės užduoties poreikį

Asmeniniai gebėjimai

Supažindinti dalyvius su emocinio intelekto veikimo principais, išmokstant juos taikyti kasdienybėje.

Mokymų tikslas – supažindinti dalyvius su laiko ir vidinės energijos resursų valdymo įrankiais, kurie padėtų jiems tapti efektyviais kasdienybėje.

Mokymų tikslas – supažindinti su mokymų vedimo principais, pasidalinti patirtimis ir lavinti įgūdžius, reikalingus efektyviam bei tikslingam mokymų vedimui.

Mokymų tikslas – supažindinti dalyvius su motyvacijos sąvoka, ypatumais ir svarba žmogaus gyvenime, padėti sustiprinti įgūdžius, kuriuos pasitelkus, sprendžiamos motyvacijos nebuvimo ar stokos problemos nevyriausybinėje organizacijoje, įvairiose jos komandose.

Mokymų tikslas – supažindinti su projekto rašymo ir įgyvendinimo etapais bei praktinis pasiruošimas projektų įgyvendinimui.

Mokymų tikslas – supažindinti dalyvius su „komforto zonos“ sąvoka ir reikšme, psichologinio komforto ribų apsibrėžimo svarba žmogaus psichikai bei suteikti įrankius, padėsiančius sąmoningai priimti ir apdoroti psichologines reakcijas, kylančias siekiant asmeninių tikslų.

IT sprendimai

Alumni mokymai

Mokymų tikslas – suteikti teorinių ir praktinių įgūdžių.

Mokymų tikslas – stiprinti jaunimo NVO, kelti veiklos kokybę.

Mokymų tikslas – stiprinti jaunimo NVO gebėjimus teikti viešąsias paslaugas.

Mokymų tikslai: Supažindinti su: 1) esminiais statinio statybos projekto rengimo etapais ir teritorijų planavimo lygmenimis; 2) esamomis procedūromis, suteikiančioms galimybę suinteresuotai visuomenei teikti pasiūlymus planuojamų rengti visuomenei svarbių statinių projektų (projektinių pasiūlymų) ir rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procese; 3) galimybėmis stebėti organizacijai ar asmeniui aktualios teritorijos planavimą; 4) teikiamo pasiūlymo galima struktūra, turiniu; 5) galimais praktiniais pavyzdžiais.

Mokymų tikslas – aptarti jaunimo politikos svarbą ir pilietinės visuomenės formavimo aktualijas, darbo jaunimo NVO bei Vyriausybės sektoriuje patirtis.

Mokymų tikslas – suteikti žinių apie tai, kaip tikslingai ir efektyviai komunikuoti soc. tinkluose, per kokius tinklus komunikuoti, daugiau perėjimas per skirtingus social media kanalus: Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube, Snapchat, Pinterest ir kt. Kadangi soc. tinklai, dažniausiai, yra vienas iš pagrindinių organizacijų komunikacijos kanalų, svarbu žinoti, kaip išnaudoti kuo daugiau soc. tinklų, kad norimą žinutę galėtume perduoti kuo efektyviau. Galima papildomai aptarti socialinių tinklų reklamą, kokį biudžetą jai skirti, kokias auditorijas pasirinkti.

Mokymų tikslas – stiprinti gebėjimus laiko planavimo kontekste.

Mokymų tikslas – aptarti projektų sėkmės ir tęstinumo užtikrinimo problemų sprendimus.

Mokymų tikslas – suteikti žinių įvardytomis temomis.

Mokymų tikslas – padėti organizacijai parengti veiklos strategiją.