Konsultacijos

12

Konsultacijų temų.

Rengiame trumpas konsultacijas su LiJOT Valdybos ir biuro nariais, kurios vyksta gyvai arba nuotoliniu būdu, pagal poreikį.

  • Lietuvos politinė sistema
  • Jaunimo politika, jaunimo galios didinimas
  • Regioninė jaunimo politika (RJP)
  • Advokacija

 

  • Komandos komunikacija
  • Vidinė ir išorinė komunikacija
  • Viešieji ryšiai

• Medijų informacinis raštingumas
• Informacinis saugumas ir propaganda

• Renginių organizavimas
• Derybos organizaciniame procese
• Efektyvus renginio organizatorių bendradarbiavimas

• Skaitmeninių ženklelių sistema OpenBadge
• Efektyvus organizacijos valdymas
• Nacionalinės organizacijos savanorystės sistema

• SJOT biuro veiklos sistema
• Komandos formavimas
• Konfliktų valdymas

• Savižudybių prevencija organizacijoje
• Emocinė sveikata

• Viešasis kalbėjimas
• Raštvedyba

• Maketavimo pagrindai
• Internetinio puslapio priežiūra
• IT įrankiai komandiniam darbui

• Atviras darbas su jaunimu
• Nuotolinis darbas su jaunimu
• Jaunimo socialinė įtrauktis

• Registrų centro klausimai
• Organizacijos dokumentai (Įstatai ir kt.)
• LR įstatymų klausimai
• Teisiniai NVO pagrindai

• Finansinis raštingumas
• Buhalterija
• Projektų rašymas, valdymas

Sąlygos prieš naudojant LiJOT naudų paketą

Per tiek darbo dienų LiJOT narių koordinatorius įsipareigoja atsakyti į užklausą organizacijai, norinčiai gauti vieną iš LiJOT naudų.

Tiek savaičių turi būti likę iki norimos mokymų datos (teikiant užklausą LiJOT mokymams gauti).