Jaunimo informavimas ir konsultavimas

Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) tikslas yra padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą. Neįmanoma priimti tvirto sprendimo nežinant visų esančių galimybių ir alternatyvų. Skirtingų galimybių žinojimas yra tik pirmas žingsnis, po kurio seka skirtingų variantų įvertinimas, palyginimas platesniame kontekste ir suderinimas su jauno žmogaus galimybėmis, įgūdžiais ir siekiais. Visiems šie žingsniai yra sudėtingi, ypač jie sudėtingi jauniems žmonėms, kurie dar formuojasi kaip asmenybės ir su jais susiduria pirmą kartą.

Įvairiuose interneto portaluose yra gausybė informacijos bet kokiomis jaunam žmogui aktualiomis temomis. Informaciją internete reikia pateikti atsižvelgiant į jo specifiką, todėl ERYICA patvirtino Europos jaunimo informavimo chartiją, kurioje pateikti principai, kuriais vadovaujantis vykdoma JIK veikla.

Pagrindiniai JIK siekiai:

 • suteikti patikimą, tikslią ir suprantamą informaciją;
 • suteikti prieigą prie skirtingų informacijos šaltinių ir kanalų;
 • parengti esančių galimybių apžvalgą visomis jaunimui rūpimomis temomis;
 • užtikrinti, kad jaunimas žinotų savo teises, jiems teikiamas paslaugas bei suprastų, kaip gali jomis pasinaudoti;
 • padėti įvertinti ir atsirinkti kokybišką informaciją informacijos pertekliaus laikais;
 • skatinti jaunus žmones priimti savarankiškus sprendimus ir padėti atrasti jiems geriausiai tinkančius variantus;
 • siūlyti skirtingus komunikacijos ir bendravimo kanalus, siekiant tiesiogiai padėti jauniems žmonėms informacijos paieškose, plečiant savo žinojimą;
 • aktyviai prisidėti skatinant jaunų žmonių informacinį raštingumą.

JIK plėtra:

2013 m. parengtas, 2015 m. gruodžio mėn. atnaujintas  jaunimo informavimo ir konsultavimo vadovas.

Kiti naudingi metodiniai leidiniai jaunimui ir dirbantiems su jaunimu čia.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD) kreipėsi į Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškus, norėdamas sužinoti, su kokiais klausimais dažniausiai kreipiasi jauni žmonės, rinkdamiesi studijas bei profesiją. Informavimo ir konsultavimo taškų atsakymai parodė, kad dažniausiai jaunuolių keliami klausimai yra labai panašūs. Susisteminus informaciją JRD parengė dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų sąrašą , kuris gali padėti renkantis studijas, profesiją.

2019 m. kovo 25 d. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintos rekomendacijos jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti (rekomendacijos). Rekomendacijose išskirti jaunimo informavimo ir konsultavimo tikslas, uždaviniai, principai, jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų darbo organizavimo tvarka bei veiklos planavimas.

Bendrinis jaunimo informavimas ir konsultavimas apima konsultacijos šiomis temomis:

 • išsilavinimas (pvz.: vidurinis, profesinis ugdymas, studijos, kalbų mokymasis, neformalus ugdymas, mokymasis visą gyvenimą);
 • jaunų žmonių teisės ir pareigos (pvz.: kaip piliečio, kaip žmogaus, vaikų ir tėvų, vartotojų);
 • skaitmeninis raštingumas (pvz.: informacijos paieška, naudojimosi kompiuteriu ir naršymo internete pagrindai, saugumas internete);
 • laisvalaikis ir įsitraukimas į visuomeninę ir savanorišką veiklą (pvz.: vasaros stovyklos, renginiai, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, trumpalaikė ir ilgalaikė savanorystė (Jaunimo savanoriška tarnyba, Europos solidarumo korpusas));
 • socialinių problemų sprendimo klausimai (pvz.: pagalbą teikiančios institucijos, mažiau galimybių turinčių ir neįgalių jaunų žmonių klausimai);
 • smurto artimoje aplinkoje klausimai;
 • lyčių lygybės klausimai;
 • jaunimo fizinės ir psichikos sveikatos klausimai;
 • jaunimo finansinio raštingumo ir verslumo klausimai (pvz.: asmeninių finansų valdymas, atsakingas skolinimasis, verslo pradėjimas);
 • priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija ir gydymas;
 • jaunimo užimtumo klausimai (įsidarbinimo galimybės);
 • paslaugų ir pagalbos jaunoms šeimoms klausimai.

Specializuoto jaunimo informavimo ir konsultavimo temos:

 • jaunimo savanoriška veikla;
 • neformalusis jaunimo udymas;
 • jaunimo užimtumas ir laisvalaikis (atvirų jaunimo centrų, atvirų jaunimo erdvių veikla, mobiliojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje paslaugos);
 • jaunimo įgalinimas ir dalyvavimas.

Šiuo metu Lietuvoje veikiantys JIK centrai

Utenos jaunimo informacijos centras

Utenos A. ir M. Miškinių
viešoji biblioteka

Maironio g. 12, Utena, I aukšte
Tel. nr. +370 623 05199
El. p. utena@eurodesk.lt
Atstovė Edita Šileikytė

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 13 iki 17–18 val.

Vilniaus jaunimo informacijos centras „22 bendrà būtis“

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus g. 22-3, Vilnius
Tel. nr. +370 640 10996
El. p. jik@22bendrabutis.lt 

Atstovė Viktorija Zujūtė

www.22bendrabutis.lt 

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

Marijampolės jaunimo informacijos centras ir verslo plėtros institutas

Marijampolė

Laisvės g. 16, Marijampolė
Tel. nr. +370 620 43662
El. p. aiste@vvpi.lt

Atstovė Aistė Rutkauskienė

Lietuvoje veikiantys JIK taškai

Alytaus apskrities jaunimo
informavimo taškas

Varėnos rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos atvira jaunimo erdvė
Vytauto g. 19, Varėna
Tel. nr. +370 611 10471
El. p. Jurgita.zukiene@varenosvb.lt
Atstovė Jurgita Žukienė

Darbo laikas: darbo dienomis 9–17 val.

Alytaus apskrities jaunimo
informavimo taškas​

Druskininkų jaunimo užimtumo
centras
Veisėjų g. 17, Druskininkai
Tel. nr. +370 313 53 056
El. p. projektai@juc.lt
Atstovė Indraja Čiukauskienė

Darbo laikas: administracija – 8–17 val., jaunimas – 14–20 val.

Kauno apskrities jaunimo
informavimo taškas

Savanorių asociacija
„Spindulys“

Kranto takas 5, Josvainiai, Kėdainių raj.
Tel. nr. +370 689 29292
El. p. sandriaster@gmail.com
Atstovė Sandra Palubeckė

Darbo laikas: antradienį–penktadienį nuo 15 iki 19 val.

Vilniaus apskrities jaunimo informavimo taškas

Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras

Antakalnio g. 84A., Vilnius
Tel. nr. +370 608 31065


El. p. jik.zalianamis@gmail.com

Atstovė Austėja Jaruševičiūtė

Kauno apskrities jaunimo
informavimo taškas

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyriaus Atviras jaunimo centras „Mazgas“

Gedimino g. 55, Kaišiadorys
Tel. nr. +370 690 06 609
El. p. mazgas@kaisiadorysssc.lt

Atstovai Neringa Armonavičienė, Povilas Dabašinskas

Klaipėdos apskrities jaunimo
informavimo taškas

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“
Daržų g. 1A, Klaipėda
Tel. nr. +370 653 52725

El. p. klas@klas.lt
Atstovas Edita Šerutytė

Darbo laikas: darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Klaipėdos apskirties jaunimo
informavimo taškas

Gargždų atviras jaunimo centras

Kvietinių g. 30, Gargždai
Tel. nr. +370 622 43762

El. p. edita.vysniauske@gajc.lt

Atstovė Edita Vyšniauskė

Darbo laikas: ketvirtadienį–penktadienį nuo 11:30 iki 18 val.

Klaipėdos apskirties jaunimo
informavimo taškas

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras
Adresas: Puodžių g. 1, Klaipėda
Tel. nr. +370 645 24324
El. p. morta.montvydaite@kkljc.lt

Atstovė Morta Montvydaitė

Darbo laikas: antradienį–ketvirtadienį nuo 14 iki 18 val.

Marijampolės apskrities jaunimo informavimo taškas

Šakių atviras jaunimo centras
Siesarties g. 29D, Šakiai
Tel. nr. +370 623 90467
El. p. Sakiai.ajc@gmail.com
Atstovė Judita Ambrasienė

Panevėžio apskrities jaunimo
informavimo taškas

Panevėžio atviras jaunimo centras

Ramygalos g. 18, Panevėžys
Tel. nr. +370 639 79669
El. p. gaspariunas.vismantas@gmail.com
Atstovas Vismantas Gaspariūnas

Darbo laikas: nuotoliniu būdu – nuolat, gyvai – antradienį–šeštadienį nuo 14 iki 21 val. Asmeninės konsultacijos – antradienį nuo 14 iki 18 val.

Panevėžio apskrities jaunimo
informavimo taškas

Rokiškio jaunimo centras
Vytauto g. 20, Rokiškis
Tel. nr. +370 647 73044

El. p. rokiskis@eurodesk.eu


Atstovė Joana Jazdauskaitė

Panevėžio apskrities jaunimo
informavimo taškas

Kupiškio jaunimo centras
Gedimino g. 7, Kupiškis
Tel. nr. 8 45 952 537
El. p. kupiskiojc@gmail.com
Atstovė Milisenta Tunkūnė

Panevėžio apskrities jaunimo informavimo taškas

VšĮ Socialinė iniciatyva
Puodžiūnų g. 4, Sereikonių k., Pumpėnų sen., Pasvalio raj.
Tel. nr. +370 652 50718
El. p. viktorija@sini.lt
Atstovė Viktorija Gasapriūnaitė

 

Šiaulių apskirties jaunimo
informavimo taškas

Radviliškio Atviras jaunimo centras „Jaunimo erdvė“
Radvilų g. 17, Radviliškis
Tel. nr. +370 645 65665

El. p. justina.stasauskiene@radviliskiopc.lt, reda.bubliauskiene@radviliskiopc.lt

Atstovės Justina Stašauskienė, Reda Bubliauskienė

Darbo laikas: nuo 14 iki 20 val.

Šiaulių apskirties jaunimo
informavimo taškas

Akmenės rajono jaunimo ir
suaugusiųjų švietimo centras

Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė
Tel. nr. +370 670 45735

El. p. jscentras@gmail.com

Atstovė Lina Zibavičienė

Darbo laikas: darbo dienomis nuo 13 iki 17 val.

Vilniaus apskrities jaunimo informavimo taškas

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka

Draugystės g. 2, Elektrėnai
Tel. nr. +370 672 04 640

El. p. zana.daniuniene@esvb.lt

Atstovė Žana Daniūnienė

Širvintų apskirties jaunimo
informavimo taškas

Širvintų atvira jaunimo erdvė
Vilniaus g. 81, Širvintos
Tel. nr. +370 622 53474
El. p. sirvintuaje@gmail.com
Atstovė Agnė Žamblauskė

 

Tauragės apskrities jaunimo
informavimo taškas

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atviras jaunimo centras
J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė
Tel. nr. +370 618 34547

El. p. simona.kanapinskaite@silaleskc.lt

Atstovė Simona Kanapinskaitė

Darbo laikas: darbo dienomis nuo 8 iki 19 val.

Telšių apskrities jaunimo
informavimo taškas

Mažeikių vaikų ir jaunimo informavimo taškas

Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras

Pavenčių g. 2, Mažeikiai
Tel. nr. +370 619 30738


El. p. projektai@mazeikiujdc.lt

Atstovė Simona Merijauskaitė

Utenos apskrities jaunimo
informavimo taškas

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras

Lūšių g. 21, Palūšė, Ignalinos r. sav.
Tel. nr. +370 605 54311
El. p. vilma@pvmc.lt
Atstovė Vilma Vielienė

Darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (rekomenduojame susitikimo laiką derinti iš anksto)

Vilniaus apskirties jaunimo
informavimo taškas

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras
Labdarių g. 5, Vilnius (IV a., įėjimas iš kiemo pusės)
Tel. nr. +370 677 10634, +370 678 09481


El. p. kristina@pvmc.lt, tomas@pvmc.lt


Atstovai Kristina Švabauskienė, Tomas Jankaustas

Darbo laikas: darbo dienomis nuo 8:30 iki 17 val. 

Vilniaus apskirties jaunimo
informavimo taškas

VšĮ „Jaunimo laisvalaikio centras“

Miškų g. 29, Ukmergė
Tel. nr. +370 405 9418
El. p. direktorius@jlc.lt

Atstovas Oksana Grinienė

Darbo laikas: antradienį–ketvirtadienį nuo 15 iki 19:30 val.

Vilniaus apskirties jaunimo
informavimo taškas

Sostinės vaikų ir jaunimo centras
Konstitucijos pr. 25, Vilnius
Tel. nr. (8 5) 272 1682
El. p. jik@svjc.lt

Atstovė Augustina Palionytė

Vilniaus apskirties jaunimo
informavimo taškas

Vilniaus atviras jaunimo centras „MES“
V. Šopeno g. 3, Vilnius
Tel. nr. +370 683 35696


El. p. viktorija.ajcmes@gmail.com, tadas.jik@gmail.com


Atstovai Viktorija Pužienė, Tadas Žilinskas

Klaipėdos apskrities jaunimo informavimo taškas

Skuodo Atviras jaunimo centras

P. Cvirkos g. 9, Skuodas
Tel. nr. (8-440) 52700
El. p. paulius.petrauskas@sajc.lt


Atstovas Paulius Petrauskas

Darbo laikas: antradienį–ketvirtadienį nuo 15 iki 19:30 val.

Šiaulių apskrities jaunimo informavimo taškas

Pakruojo raj. savivaldybės J. Paukštelio viešoji biblioteka

V. Didžioji g. 41, Pakruojis
Tel. nr. (8 421) 61 303
El. p. sigita.kavaliauskiene@3erdve.lt

Atstovė Sigita Kavaliauskienė