LiJOT 59-oji Asamblėja: informacija apie kandidatus ir dokumentai

Informuojame, kad LiJOT Valdybos 2024 m. vasario mėn. 28 d. sprendimu (Valdybos posėdžio protokolas Nr. 539), Eilinė 59-oji LiJOT asamblėja (toliau – Asamblėja) vyks š. m. balandžio mėn. 20–21 d. Druskininkuose.

Asamblėjos metu bus renkama LiJOT Valdyba, Kontrolės komisija ir Jungtinių Tautų Jaunimo delegatas, svarstomos LiJOT Prezidento, Valdybos ir Biuro 2023 metų veiklos ir finansinė bei Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitos, Asamblėjai teikiami dokumentai.

 
Asamblėjai teikiami dokumentai:
 
 
 
Kandidatai į LiJOT Valdybą:
 
  • Deimantė Podrezaitė
  • Dominykas Židonis
  • Vidmantė Krušinskaitė 
  • Vitold Dvorak

Kandidatai į LiJOT Kontrolės komisiją:

  • Gabrielė Neverauskaitė 
  • Greta Lebedeva 
  • Simona Mickutė 

Kandidatai į Jungtinių tautų jaunimo delegato poziciją: 

  • Vidmantas Mitkus 
  • Salomėja Siparytė 

Kviestinių kandidatų į Jungtinių Tautų jaunimo delegato poziciją sąrašas 

––––––––––

Vadovų klubas (neformalus) prieš Asamblėją vyks balandžio 17 d. 19:30 val. nuotoliniu būdu. Registracijos nuoroda

––––––––––

Pagrindinė informacija apie 59-ąją LiJOT Asamblėją

LiJOT Įstatai

LiJOT Asamblėjos reglamentas

Informacija nuolat pildoma

Kitos naujienos