Susipažinkite su 50-osios LiJOT Asamblėjos aktualia informacija ir dokumentais

Primename, jog 50-oji LiJOT Asamblėja, LiJOT Valdybos 2020 m. spalio 5 d. posėdžio sprendimu (protokolas Nr. 475), vyks š. m. lapkričio 7 dieną, nuotoliniu būdu.

Asamblėjos darbotvarkės projektą rasite čia.

Pagrindinę informaciją apie dokumentų teikimą eilinei 50-ajai Asamblėjai galima rasti čia.

Teikiami dokumentai:

LiJOT kviečia jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, prisidėti prie deklaracijos dėl jaunimo psichikos sveikatos puoselėjimo. Su deklaracija galite susipažinti čia.

Su apdovanojimų nominantais galite susipažinti čia.

Su LiJOT Prezidento, Valdybos ir biuro veiklos bei finansų ataskaita susipažinti galite čia.

Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitą rasite čia.

LiJOT Įstatus, Asamblėjos reglamentą rasite čia.

Informacija nuolat pildoma.

Kitos naujienos