Pranešimas dėl Valdybos narės atsistatydinimo

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) praneša, jog LiJOT Valdybos narė Viktorija Gailiūtė atsistatydina iš Valdybos narės pareigų nuo gruodžio 14 dienos.

Pagal LiJOT Įstatų 78 punktą, Valdybos narys turi teisę atsistatydinti iki savo kadencijos pabaigos. Pareiškimą dėl atsistatydinimo Valdybos narys pateikia Prezidentui. Valdybos narys netenka įgaliojimų nuo pareiškimo dėl atsistatydinimo pateikimo Prezidentui dienos arba kitos pareiškime nurodytos datos. Prezidentas privalo per 7 kalendorines dienas nuo pareiškimo gavimo dienos apie tai elektroniniu paštu pranešti Nariams ir paskelbti LiJOT interneto svetainėje, bei pranešti juridinių asmenų registrui.

Prašymą dėl atsistatydinimo rasite čia.

 

Kitos naujienos