LiJOT 55-osios Asamblėjos pagrindinė informacija [papildyta]

Informuojame, jog 2021 m. gruodžio mėn. 9 d. ir 2022 m. kovo mėn. 16 d. LiJOT Valdybos posėdžių Nr. 509 ir Nr. 512 sprendimais, eilinė LiJOT 55-oji Asamblėja vyks š. m. balandžio 23–24 dienomis Druskininkuose.

Su Asamblėjos darbotvarkės projektu galite susipažinti čia.

Pateikiame pagrindinę informaciją apie dokumentų teikimą eilinei 55-ajai Asamblėjai. 

Dokumentų teikimas eilinei 55-ajai Asamblėjai:

 AprašymasReikalingi dokumentaiPateikimo terminas
1. Atstovų į Asamblėją delegavimasLiJOT Narės į Asamblėją gali deleguoti tiek atstovų, kiek turi balsų. LiJOT Stebėtojos į Asamblėją deleguoja po vieną atstovą. Iki Asamblėjos pradžios delegatai gali būti keičiami laikantis nurodytų reikalavimų.Asamblėjos reglamento 4.5. punktas nustato tokius reikalavimus delegavimo raštui: 1) delegavimo rašte turi būti nurodyta kiekvieno deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje, gimimo data, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; 2) delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją ir patvirtintas organizacijos antspaudu, jei jo naudojimą nustato organizacijos įstatai; 3) jeigu Narys turi papildomų balsų, delegavimo rašte turi būti nurodyta, kuriam asmeniui turi būti teikiamas bazinis balsas. Jei delegavimo raštas į Asamblėją yra patvirtintas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens (pridedant įgaliojimo kopiją) elektroniniu parašu, delegavimo raštas gali būti pateikiamas elektroniniu paštu lijot@lijot.lt. Teikiant delegavimo raštą, pasirašytą elektroniniu parašu, galioja 1 ir 3 punktuose nurodyti reikalavimai.Delegavimo raštai turi būti pristatyti iki balandžio 15 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 15 d.
2. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti LiJOT Narėmis ar StebėtojomisOrganizacijos, norinčios tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus. Dokumentai, numatyti LiJOT įstatų 13, 14, 15 ir 16 punktuose (tapti Narėmis) ir LiJOT Įstatų 31 punkte (tapti Stebėtojomis).Teikiami dokumentai: 1) prašymas tapti Nare / Stebėtoja; 2) institucijos, turinčios teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens dalyviu, sprendimo kopija; 3) registracijos pažymėjimo kopija; 4) įstatų kopija; 5) fizinių narių sąrašas, kurio formą nustato Valdyba; juridinių narių sąrašo forma yra laisva; 6) informacija apie valdymo organus, organizacijai atstovausiančius asmenis. Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu arba atsiųsti el. paštu, jei raštas patvirtintas vadovo ar jo įgalioto asmens el. parašu, ar atnešti į LiJOT biurą.Dokumentai turi būti pristatyti iki balandžio 8 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 8 d.
3. Rezoliucijų ir kitų dokumentų projektų pateikimas LiJOT AsamblėjaiLiJOT Narės ir Stebėtojos gali Asamblėjos svarstymui teikti pareiškimų, rezoliucijų ar kitų dokumentų projektus pagal Asamblėjos reglamento punktą 4.4.Rezoliucijų, pozicijų ir kt. dokumentų projektai turi būti pristatyti .pdf ir .doc formatais el. paštu lijot@lijot.lt.Dokumentai turi būti pateikti iki balandžio 15 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 15 d.
4. Reikalavimai kandidatams į LiJOT Prezidento pozicijąAsamblėjos metu bus renkamas naujas LiJOT Prezidentas.Pagal Asamblėjos reglamento 13.6. dalį, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus: 1) gyvenimo aprašymą; 2) motyvaciją ir savo veiklos programą; 3) ne mažiau kaip trijų LiJOT Narių rekomendacijas.Pagal Asamblėjos reglamento 13.7. dalį rekomendacijoms taikomi šie reikalavimai: rekomendacijoje turi būti nurodyta išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją parašas ir organizacijos antspaudas, jei jo naudojimą nustato organizacijos įstatai. Pagal Asamblėjos reglamento 13. 8. dalį, rekomendacija gali būti pateikta tik elektroniniu paštu, jei ji yra patvirtinta organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją elektroniniu parašu. Teikiant rekomendaciją, pasirašytą elektroniniu parašu, antspaudas nėra privalomas.Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą. Privaloma pateikti šiuos dokumentus ir elektronine versija el. paštu lijot@lijot.lt.¹Dokumentai turi būti pateikti iki balandžio 8 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 8 d.
5. Reikalavimai kandidatams į LiJOT Valdybos nario pozicijąAsamblėjos metu bus renkami keturi Valdybos nariai dvejų metų kadencijai.

Pagal Asamblėjos reglamento 13 dalį, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) gyvenimo aprašymą;

2) motyvaciją;

3) ne mažiau kaip trijų LiJOT Narių rekomendacijas.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą. Privaloma pateikti šiuos dokumentus ir elektronine versija el. paštu lijot@lijot.lt. Rekomendacijoms privalomi rekvizitai: išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo parašas ir organizacijos antspaudas. Rekomendacijos turi būti pristatytos registruotu paštu arba atsiųstos el. paštu, jei rekomendacijos patvirtintos organizacijos vadovo el. parašu ar atneštos į LiJOT biurą.2

Dokumentai turi būti pristatyti iki balandžio 8 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 8 d.
6. Reikalavimai kandidatams į LiJOT Kontrolės komisijos nario pozicijąAsamblėjos metu bus renkami penki Kontrolės komisijos nariai vienerių metų kadencijai.

Pagal LiJOT Įstatų 118 punktą, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) gyvenimo aprašymą;

2) motyvaciją;

3) ne mažiau kaip trijų LiJOT Narių rekomendacijas.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą. Privaloma pateikti šiuos dokumentus ir elektronine versija el. paštu lijot@lijot.lt. Rekomendacijoms privalomi rekvizitai: išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo parašas ir organizacijos antspaudas. Rekomendacijos turi būti pristatytos registruotu paštu arba atsiųstos el. paštu, jei rekomendacijos patvirtintos organizacijos vadovo el. parašu ar atneštos į LiJOT biurą.3 

Dokumentai turi būti pristatyti iki balandžio 8 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 8 d.
7. LiJOT 30-mečio apdovanojimai: kandidatų teikimas ir rinkimaiLiJOT Asamblėjos metu iš pateiktų kandidatų bus renkami per 30 LiJOT metų labiausiai jauniems žmonėms nusipelnę asmenys, organizacijos, iniciatyvos.

Kandidatus pagal skelbiamas nominacijas galite siūlyti el. paštu lijot@lijot.lt, registruotu paštu arba atnešti į LiJOT biurą. Teikiant kandidatus, svarbu pagrįsti savo teikimą (3–4 sakiniai). Jeigu yra galimybė, prašome pridėti ir nominanto nuotrauką.

Daugiau informacijos ir nominacijas rasite čia.

Kandidatai į nominacijas turi būti pateikti iki š. m. balandžio 8 d. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 8 d.
8. Papildomų klausimų darbotvarkei teikimasPagal Asamblėjos reglamento 5.13. dalį, papildomus klausimus darbotvarkei gali teikti Narių ir Stebėtojų atstovai tokia tvarka: 1) papildomi klausimai darbotvarkei turi būti teikiami Prezidentui raštu iki darbotvarkės svarstymo pradžios; 2) atskiru Asamblėjos sprendimu papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ir patvirtinus darbotvarkę, jau vykstant Asamblėjai;3) teikiant siūlymą į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, turi būti nurodomas klausimą teikiantis asmuo, atstovaujama organizacija, siūlomo įtraukti klausimo pavadinimas, trumpas jo pristatymas ir asmens, kuris pristatys šį klausimą, vardas ir pavardė. Jei siūloma priimti pareiškimus, rezoliucijas ir kitus dokumentus, turi būti pateikiami šių dokumentų projektai.  

1,2,3 Dokumentai bus paskelbti LiJOT interneto svetainėje www.lijot.lt tam, kad nariai galėtų iš anksto susipažinti su kandidatais. Dokumentų el. versijų pateikimo data turi sutapti su originalios versijos pateikimo data.

Dokumentai turi būti atsiųsti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą (Didžioji g. 8-5, LT-01128 Vilnius).

Remiantis LiJOT Įstatų 53.6 punktu, svečiai Asamblėjoje gali dalyvauti tik Prezidento, Valdybos ar Kontrolės komisijos kvietimu.

Remiantis LiJOT Įstatų 53.4 ir 53.7 punktais, kandidatai į LiJOT prezidento poziciją, Valdybą ir Kontrolės komisiją Asamblėjoje dalyvauja be balso teisės.

Visi kiti dokumentai bus išsiųsti dalyviams el. paštu bei pateikti LiJOT puslapyje, kad kiekvienas Asamblėjos dalyvis galėtų juos atsispausdinti pats.

Registracija į 55-ąją LiJOT Asamblėją yra atsiųsta organizacijų kontaktiniams asmenims arba vadovams. 

Informuojame, jog LiJOT Vadovų klubas vyks balandžio 14 d. 18:00 val.  nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje. Registracija į LiJOT Vadovų klubą čia. Registracija vyksta iki balandžio 14 d. 15:00 val. Prisijungimo nuoroda užsiregistravusiems bus atsiųsta el. paštu balandžio 14 d. 16:00 val.

Po LiJOT Vadovų klubo (balandžio 14 d. 19:00 val.) vyks kandidatų į LiJOT prezidentus, valdybą ir kontrolės komisiją debatai, kurie bus tiesiogiai transliuojami LiJOT socialiniuose tinkluose. Žiūrovai turės galimybę užduoti klausimų kandidatams.

Balandžio 19–20 d. 18 val. „Zoom“ platformoje vyks išankstinės nuotolinės darbo grupės, skirtos aptarti Asamblėjoje svarstomus dokumentus. Aktualią informaciją apie darbo grupes atsiųsime visiems užsiregistravusiems į Asamblėją el. paštu.

Rekomendacija kandidatams į LiJOT prezidento poziciją, LiJOT valdybą ir LiJOT kontrolės komisiją:

Reikiamų dokumentų fizines kopijas (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, LiJOT narių rekomendacijas) pristatyti aplankuose, atskiriant po du lapus į vieną aplanką. Dokumentai turi būti tvarkingi, jų nesusekite, nenaudokite skylamušio ar pan.

Kilus klausimų, kreipkitės el. paštu lijot@lijot.lt arba telefonu +370 659 55153.

Kitos naujienos