Informacija apie narių sąrašų pateikimą 2024 m.

Remiantis LiJOT Įstatais ir siekiant įvertinti, ar organizacija vis dar atitinka jai keliamus reikalavimus, visos organizacijos (turinčios nario statusą) iki kovo 1 d. (imtinai) turi Prezidentui pateikti informaciją apie savo narius (nurodyta žemiau pateiktoje deklaracijoje apie organizacijos vienijamus narius) ir jų skaičių bei kitus Valdybos nustatytus dokumentus. 

Kiekvienas Narys turi vieną bazinį balsą. 

Narystės jaunimo organizacija gauna papildomų balsų, jeigu:

 • turi ne mažiau kaip 600 narių – 1 papildomą balsą;
 • turi ne mažiau kaip 1200 narių – 2 papildomus balsus;
 • turi ne mažiau kaip 2400 narių – 3 papildomus balsus.

Jaunimo organizacijų sąjunga gauna papildomų balsų, jeigu:

 • turi ne mažiau kaip 14 narių – 1 papildomą balsą;
 • turi ne mažiau kaip 22 narius – 2 papildomus balsus;
 • turi ne mažiau kaip 30 narių – 3 papildomus balsus.

Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba gauna papildomų balsų, jeigu:

 • turi ne mažiau kaip 12 narių – 1 papildomą balsą;
 • turi ne mažiau kaip 18 narių – 2 papildomus balsus;
 • turi ne mažiau kaip 24 narių – 3 papildomus balsus.

Bendras Nario turimų balsų skaičius negali viršyti 4 (keturių) (skaičiuojant bazinį ir papildomus balsus).

Papildomi balsai suteikiami Kontrolės komisijos, jei Nario pateikti dokumentai papildomiems balsams gauti atitinka Įstatuose numatytus reikalavimus.

Papildomi balsai suteikiami einamiesiems metams, t.y. iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Primename, kad narystės mokestis nuo šių metų už 1 balsą yra 55 eurai (atitinkamai 2 balsai – 110 eurai, 3 balsai – 165 eurai, 4 balsai – 220 eurai). Nario mokestis nustatytas LiJOT Asamblėjos Nr. 17 metu ir yra susietas su BSI.

Narių deklaracijų teikimo procedūra:

 • Nariai teikia elektroninę deklaraciją apie organizacijos vienijamus narius PDF formatu:
 • teikimo procedūra atliekama siunčiant deklaraciją paštu lijot@lijot.lt arba adresu Vilniaus g. 20-1B, LT-01402 Vilnius, arba pristatant į LiJOT biurą;
 • organizacijos vadovas iki kovo 1 d. kartu su deklaracija turi pristatyti tvirtinimą, kad pateikta deklaracija apie vienijamus narius yra teisinga ir atitinka keliamus reikalavimus. Raštas tvirtinamas parašu ir atsiunčiamas LiJOT biuro adresu (Vilniaus g. 20-B, LT-01402 Vilnius) / pristatomas į LiJOT biurą arba tvirtinamas el. parašu ir atsiunčiamas el. paštu lijot@lijot.lt. Rašto formą rasite čia.

Fizinius asmenis vienijančios organizacijos turi pateikti:

 • deklaraciją apie organizacijos vienijamus narius, kurio formą fiziniams asmenims nustatė LiJOT Valdyba posėdyje Nr. 529 (siunčiama lijot@lijot.lt);
 • organizacijos vadovo patvirtinimą, kuris pasirašomas ranka ir originalas pristatomas į LiJOT biurą arba pasirašomas el. parašu ir siunčiamas el. paštu lijot@lijot.lt.

Juridinius asmenis vienijančios organizacijos turi pateikti:

 • deklaraciją apie organizacijos vienijamus narius, kurio formą fiziniams asmenims nustatė LiJOT Valdyba posėdyje Nr. 537 (siunčiama lijot@lijot.lt);
 • organizacijos vadovo patvirtinimą, kuris pasirašomas ranka ir originalas pristatomas  į LiJOT biurą arba pasirašytas el. parašu ir siunčiamas el. paštu lijot@lijot.lt.

Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybos turi pateikti:

 • deklaraciją apie organizacijos vienijamus narius, kurio formą fiziniams asmenims nustatė LiJOT Valdyba posėdyje Nr. 537 (siunčiama lijot@lijot.lt);
 • organizacijos vadovo patvirtinimą, kuris pasirašomas ranka ir originalas pristatomas į LiJOT biurą arba pasirašytas el. parašu ir siunčiamas el. paštu lijot@lijot.lt.

Teikdami deklaraciją apie vienijamus narius atkreipkite dėmesį, kad narių duomenys turėtų būti aktualūs (naujausi).

LiJOT turi teisę prašyti deklaraciją teikiančių organizacijų patikslinti informaciją ir pateikti ją pagrindžiančius dokumentus.

Kitos naujienos