Pranešimas dėl Valdybos nario atsistatydinimo

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) praneša, jog LiJOT Valdybos narys Vidmantas Mitkus atsistatydina iš Valdybos nario pareigų nuo 2022 m. sausio 5 dienos.

Pagal LiJOT Įstatų 108 punktą, Valdybos narys turi teisę atsistatydinti iki savo kadencijos pabaigos. Pareiškimą dėl atsistatydinimo Valdybos narys pateikia Prezidentui. Valdybos narys netenka įgaliojimų nuo pareiškimo dėl atsistatydinimo pateikimo Prezidentui dienos arba kitos pareiškime nurodytos datos. Prezidentas privalo per 7 kalendorines dienas nuo pareiškimo gavimo dienos apie tai elektroniniu paštu pranešti Nariams ir paskelbti LiJOT interneto svetainėje bei pranešti juridinių asmenų registrui.

Prašymą dėl atsistatydinimo rasite čia.

Kitos naujienos