Pranešimas dėl Valdybos narės atsistatydinimo

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) praneša, jog LiJOT Valdybos narė Gabrielė Kučytė atsistatydina iš Valdybos narės pareigų nuo 2023 m. kovo 2 dienos.

LiJOT man buvo vieta, kurioje supratau, kaip turi veikti stiprios jaunimo organizacijos, vieta kurioje galėjau lygiuotis į kitus jaunimo lyderius. Atėjo ta diena, kai pilnai grįžtu į organizaciją, kuri mane užaugino visomis jėgomis dirbti Lietuvos skautijos gerovei. Iš LiJOT toli tikrai niekur nepabėgsiu ir tikiu, kad dar ne kartą susitiksime LiJOT renginiuose.“ – dalinasi G. Kučytė.

Pagal LiJOT Įstatų 108 punktą, Valdybos narys turi teisę atsistatydinti iki savo kadencijos pabaigos. Pareiškimą dėl atsistatydinimo Valdybos narys pateikia Prezidentui. Valdybos narys netenka įgaliojimų nuo pareiškimo dėl atsistatydinimo pateikimo Prezidentui dienos arba kitos pareiškime nurodytos datos. Prezidentas privalo per 7 kalendorines dienas nuo pareiškimo gavimo dienos apie tai elektroniniu paštu pranešti Nariams ir paskelbti LiJOT interneto svetainėje bei pranešti juridinių asmenų registrui.

Prašymą dėl atsistatydinimo rasite čia.

Kitos naujienos