Pranešimas dėl Jaunimo reikalų tarybos narės atsistatydinimo

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) informuoja, kad LiJOT valdybos narė Klėja Merčaitytė atsistatydina iš Jaunimo reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narės pozicijos. 

Pagal LiJOT įstatų 105 punktą, Valdybos narys negali būti Kontrolės komisijos narys ar Biuro narys ar kitas asmuo, išrinktas Asamblėjoje. Valdybos narys negali būti Nario atstovas Asamblėjoje ar Vadovų klube. Valdybos narys privalo vengti bet kokio interesų konflikto teikiant prioritetą LiJOT interesams.

Atsistatydinimo raštą rasite čia.

Kitos naujienos