Pranešimas dėl asociacijos „JCI Lietuva“ narystės statuso

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) praneša, jog nuo 2021 m. vasario 18 d. pasikeičia asociacijos „JCI Lietuva“ (juridinio asmens kodas 191940542) statusas Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje.

Atsižvelgiant į 2021 m. sausio 12 d. asociacijos „JCI Lietuva“ prašymą, 2021 m. sausio 27 d. LiJOT Kontrolės komisijos išaiškinimą dėl prašymo pakeisti narystės statusą ir 2021 m. vasario 9 d. LiJOT valdybos posėdžio Nr. 486 sprendimą, asociacijos „JCI Lietuva“ narystės statusas iš LiJOT narių keičiamas į LiJOT stebėtojus. Prašymas tenkintas atsižvelgiant į tai, jog asociacija „JCI Lietuva“ neatitinka LiJOT nariams (LIJOT įstatų 15 punktas) keliamų reikalavimų. 

Kitos naujienos