Pagrindinė 53-osios neeilinės LiJOT Asamblėjos informacija

Informuojame, jog 53-oji neeilinė LiJOT Asamblėja, LiJOT Valdybos 2021 m. gegužės 22 d. ir birželio 4 d. posėdžių sprendimais (protokolai Nr. 496 ir Nr. 497) vyks š. m. liepos 24-25 d., Druskininkuose.

Pateikiame pagrindinę informaciją apie dokumentų teikimą neeilinei 53-ajai Asamblėjai. Registracija į Asamblėją rasite LiJOT Tinkle. Tikslesnę informaciją apie Asamblėjos darbotvarkę pateiksime artimiausiu metu.

  Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo data
1. Atstovų į Asamblėją delegavimas LiJOT Narės į Asamblėją gali deleguoti tiek atstovų, kiek turi balsų. Iki Asamblėjos pradžios delegatai gali būti keičiami laikantis nurodytų reikalavimų. Asamblėjos reglamento 4.5. punktas nustato tokius reikalavimus delegavimo raštui:
1) delegavimo rašte turi būti nurodyta kiekvieno deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje, gimimo data, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
2) delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens (pridedant įgaliojimo kopiją) ir patvirtintas organizacijos antspaudu, jei jo naudojimą nustato organizacijos įstatai;
3) jeigu Narys turi papildomų balsų, delegavimo rašte turi būti nurodyta, kuriam asmeniui turi būti teikiamas bazinis balsas. Jei delegavimo raštas į Asamblėją yra patvirtintas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens (pridedant įgaliojimo kopiją) elektroniniu parašu, delegavimo raštas gali būti pateikiamas elektroniniu paštu lijot@lijot.lt. Teikiant delegavimo raštą (rekomenduojama delegacinio forma skelbiama LiJOT Tinkle), pasirašytą elektroniniu parašu, galioja 1 ir 3 punktuose nurodyti reikalavimai.
Delegavimo raštai turi būti pristatyti iki liepos 16 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei liepos 16 d.
2. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis Organizacijos, norinčios tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus. Dokumentai, numatyti LiJOT Įstatų 19 punkte (tapti Narėmis) ir LiJOT Įstatų 32 punkte (tapti Stebėtojomis) Teikiami dokumentai:
1) prašymas tapti Nare/ Stebėtoja;
2) institucijos, turinčios teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens dalyviu, sprendimo kopija;
3) registracijos pažymėjimo kopija;
4) įstatų kopija;
5) fizinių narių sąrašą, kurio formą nustato Valdyba (formą rasite https://bit.ly/2Ounuw0); juridinių narių sąrašo forma yra laisva;
6) informacija apie valdymo organus, organizacijai atstovaujančius asmenis. Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu arba atsiųsti el. paštu, jei raštas patvirtintas vadovo ar jo įgalioto asmens el. parašu, ar atnešti į LiJOT biurą.
Dokumentai turi būti pristatyti iki liepos 9 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei liepos 9 d. 
3. Rezoliucijų ir kitų dokumentų projektų pateikimas LiJOT Asamblėjai LiJOT Narės ir Stebėtojos gali Asamblėjos svarstymui teikti pareiškimų, rezoliucijų ar kitų dokumentų projektus, pagal Asamblėjos reglamento punktą 4.4. Rezoliucijų, pozicijų ir kitų dokumentų projektai turi būti pristatyti .pdf ir .doc formatais el. paštu lijot@lijot.lt. Dokumentai turi būti pristatyti iki liepos 16 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei liepos 16 d.
4. Papildomų klausimų darbotvarkei teikimas Pagal Asamblėjos reglamento 5.13. dalį, papildomus klausimus darbotvarkei gali teikti Narių ir Stebėtojų atstovai tokia tvarka:
1) papildomi klausimai darbotvarkei turi būti teikiami Prezidentui raštu iki darbotvarkės svarstymo pradžios;
2) atskiru Asamblėjos sprendimu papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ir patvirtinus darbotvarkę, jau vykstant Asamblėjai;
3) teikiant siūlymą į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, turi būti nurodomas klausimą teikiantis asmuo, atstovaujama organizacija, siūlomo įtraukti klausimo pavadinimas, trumpas jo pristatymas ir asmens, kuris pristatys šį klausimą, vardas ir pavardė. Jei siūloma priimti pareiškimus, rezoliucijas ir kitus dokumentus, turi būti pateikiami šių dokumentų projektai.
   

Dokumentai turi būti atsiųsti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą (Didžioji g. 8-5, LT-01128, Vilnius).

Remiantis LiJOT Įstatų 43.3. punktu, svečiai Asamblėjoje gali dalyvauti tik Prezidento, Valdybos ar Kontrolės komisijos kvietimu.

Registracija į neeilinę 53-ąją LiJOT Asamblėją vyksta LiJOT Tinkle. 

Informuojame, jog LiJOT Vadovų klubas vyks liepos 15 d. 18 val. nuotoliniu būdu. Registraciją į LiJOT Vadovų klubą rasite čia.

Informuojame, kad Asamblėjoje dalyvauti gali tik asmenys, turintys Galimybių pasą.

Kitos naujienos