Pagrindinė 49-osios LiJOT Asamblėjos informacija

Informuojame, jog LiJOT Valdybos posėdžio Nr. 456 sprendimu, eilinė LiJOT 49-oji Asamblėja vyks 2020 m. liepos 18-19 d. Courtyard by Marriott Vilnius City Center, Rinktines g. 3, Vilnius.

Informuojame, kad Asamblėjos atidarymas, metinė veiklos ataskaita (kartu su klausymais ir atsakymais, tvirtinimu), Kontrolės komisijos išvados dėl metinės veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas, Jaunimo reikalų tarybos (JRT) metinė veiklos ataskaita (kartu su klausimais ir atsakymais), Kontrolės komisijos išvados dėl JRT metinės veiklos ataskaitos pristatymas bus verčiami į lietuvių gestų kalbą ir transliuojami tiesiogiai LiJOT facebook puslapyje.

Susipažinti su Asamblėjos darbotvarkės projektu galite čia.

Kviečiame susipažinti su kandidatais į LiJOT Valdybą:

  • Džiugas Grėbliūnas (kandidato gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas, Narių ir Stebėtojų rekomendacijos)
  • Lauryna Jodko (kandidato gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas, Narių ir Stebėtojų rekomendacijos)
  • Justė Kavaliauskaitė (kandidato gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas, veiklos planas, Narių ir Stebėtojų rekomendacijos)
  • Eglė Liagaitė (kandidato gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas, Narių ir Stebėtojų rekomendacijos)
  • Vidmantas Mitkus (kandidato gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas, veiklos planas, Narių ir Stebėtojų rekomendacijos)

Pateikiame pagrindinę informaciją apie dokumentų teikimą eilinei 49-ajai Asamblėjai. 

Dokumentų teikimas eilinei 49-ajai Asamblėjai:

  Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo terminas
1. Atstovų į Asamblėją delegavimas LiJOT Narės į Asamblėją gali deleguoti tiek atstovų, kiek turi balsų. Iki Asamblėjos pradžios delegatai gali būti keičiami laikantis nurodytų reikalavimų. Asamblėjos reglamento 4.5. punktas nustato tokius reikalavimus delegavimo raštui:
1) delegavimo rašte turi būti nurodyta kiekvieno deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje, gimimo data, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
2) delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją ir patvirtintas organizacijos antspaudu, jei jo naudojimą nustato organizacijos įstatai;
3) jeigu Narys turi papildomų balsų, delegavimo rašte turi būti nurodyta, kuriam asmeniui turi būti teikiamas bazinis balsas. Jei delegavimo raštas į Asamblėją yra patvirtintas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens (pridedant įgaliojimo kopiją) elektroniniu parašu, delegavimo raštas gali būti pateikiamas elektroniniu paštu lijot@lijot.lt. Teikiant delegavimo raštą, pasirašytą elektroniniu parašu, galioja 1 ir 3 punktuose nurodyti reikalavimai.
Delegavimo raštai turi būti pristatyti iki liepos 10 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei liepos 10 d.
2. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis Organizacijos, norinčios tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus. Dokumentai, numatyti LiJOT įstatų 19 punkte (tapti Narėmis) ir LiJOT Įstatų 32 punkte (tapti Stebėtojomis) Teikiami dokumentai:
1) prašymas tapti Nare/ Stebėtoja;
2) institucijos, turinčios teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens dalyviu, sprendimo kopija;
3) registracijos pažymėjimo kopija;
4) įstatų kopija;
5) fizinių narių sąrašą, kurio formą nustato Valdyba (formą rasite https://bit.ly/2Ounuw0); juridinių narių sąrašo forma yra laisva;
6) informacija apie valdymo organus, organizacijai atstovausiančius asmenis.Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu arba atsiųsti el. paštu, jei raštas patvirtintas vadovo ar jo įgalioto asmens el. parašu, ar atnešti į LiJOT biurą.
Dokumentai turi būti pristatyti iki liepos 3 d. 17 val.  Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei liepos 3 d.
3. Reikalavimai kandidatams į LiJOT Valdybos nario poziciją Asamblėjos metu bus renkami keturi Valdybos nariai dviejų metų kadencijai. Pagal Asamblėjos reglamento 13 dalį, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1) gyvenimo aprašymą;
2) motyvaciją;
3) ne mažiau kaip trijų LiJOT Narių rekomendacijas.
Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą.Privaloma pateikti šiuos dokumentus ir elektronine versija el. paštu lijot@lijot.lt.¹Rekomendacijoms privalomi rekvizitai: išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo parašas ir organizacijos antspaudas.Rekomendacijos turi būti pristatytos registruotu paštu arba atsiųstos el. paštu, jei rekomendacijos patvirtintos organizacijos vadovo el. parašu, ar atneštos į LiJOT biurą.
Dokumentai turi būti pristatyti iki liepos 3 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei liepos 3 d.
4. Rezoliucijų ir kitų dokumentų projektų pateikimas LiJOT Asamblėjai LiJOT Narės ir Stebėtojos, gali Asamblėjos svarstymui teikti pareiškimų, rezoliucijų ar kitų dokumentų projektus, pagal Asamblėjos reglamento punktą 4.4. Rezoliucijų, pozicijų ir kt. dokumentų projektai turi būti pristatyti .pdf ir .doc formatais el. paštu lijot@lijot.lt. Dokumentai turi būti pateikti iki liepos 10 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei  liepos 10 d.
5. Papildomų klausimų darbotvarkei teikimas Pagal Asamblėjos reglamento 5.13. dalį, papildomus klausimus darbotvarkei gali teikti Narių ir Stebėtojų atstovai tokia tvarka:1) papildomi klausimai darbotvarkei turi būti teikiami Prezidentui raštu iki darbotvarkės svarstymo pradžios;
2) atskiru Asamblėjos sprendimu papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ir patvirtinus darbotvarkę, jau vykstant Asamblėjai;
3) teikiant siūlymą į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, turi būti nurodomas klausimą teikiantis asmuo, atstovaujama organizacija, siūlomo įtraukti klausimo pavadinimas, trumpas jo pristatymas ir asmens, kuris pristatys šį klausimą, vardas ir pavardė. Jei siūloma priimti pareiškimus, rezoliucijas ir kitus dokumentus, turi būti pateikiami šių dokumentų projektai.
   

Dokumentai bus paskelbti LiJOT interneto svetainėje www.lijot.lt tam, kad nariai galėtų iš anksto susipažinti su kandidatais. Dokumentų el. versijų pateikimo data turi sutapti su originalios versijos pateikimo data.

Dokumentai turi būti atsiųsti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą (Didžioji g. 8-5, LT-01128 Vilnius).

Remiantis LiJOT Įstatų 43.3. punktu, svečiai Asamblėjoje gali dalyvauti tik Prezidento, Valdybos ar Kontrolės komisijos kvietimu.

Primename, kad 25-ojoje LiJOT Asamblėjoje buvo priimtas sprendimas, kad nuo šios Asamblėjos dalyviams segtuvuose bus pateikiami tik darbo grupėse svarstomi dokumentai. Visi kiti dokumentai bus išsiųsti dalyviams el. paštu bei pateikti LiJOT puslapyje, kad kiekvienas Asamblėjos dalyvis galėtų juos atsispausdinti pats.

Registracija į 49-ąją LiJOT Asamblėją vyksta LiJOT Tinkle.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba informuoja, jog LiJOT Asamblėja vyks pagal priimto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 515 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ reikalavimus renginiams. Taip pat, informuojame, jog atsižvelgiant į nutarimo punktą 2.4.3., kuris teigia: „uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių, trenerių ir aptarnaujančio personalo) ir užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, o erdvė, skirta dalyviams (žiūrovams), užpildoma ne daugiau nei 30 procentų.“ ir LiJOT galimybes užtikrinti maksimalų visų dalyvių saugumą Asamblėjos metu, dalyvių skaičius yra ribojamas iki 100 asmenų.

Informuojame, jog LiJOT Vadovų klubas vyks liepos 9 d. 18:00  nuotoliniu būdu MS Teams platformoje. Registracija: https://forms.gle/RLiJptoBkk8nSR7y6

Kitos naujienos