Neeilinė 53-ioji LiJOT Asamblėja ir priimti sprendimai

Druskininkuose, LiJOT tradicijomis pažymėtame viešbutyje „Dainava“, įvyko 53-ioji neeilinė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėja.  Po metų pertraukos LiJOT nariai vėl galėjo susitikti gyvai ir salėje kelti fizinius mandatus, o ne sprendimus priiimti prie kompiuterio ekranų.

Pagrindinis 53-iosios neeilinės Asamblėjos tikslas – atnaujinti LiJOT įstatus. Paskutinė Įstatų redakcija buvo priimta 2009 m., taigi, šio dokumento atnaujinimas tapo itin reikšmingu visoms 70 LiJOT vienijamoms organizacijoms.

Darbo grupė dėl LiJOT įstatų projekto tęsėsi visą dieną. Po įvairių iškilusių klausimų, dilemų ir diskusijų dokumentas buvo patvirtintas balsų dauguma (19 balsavo už, 1 susilaikė).

Naujoje Įstatų redakcijoje atsirado tripakopė LiJOT narystės sistema, įteisintas Vadovų klubas, sukurti nauji efektyvesnio jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir visų jaunų žmonių atstovavimo mechanizmai.

Diena pratęsta darbo grupėse, kuriose buvo aptariami LiJOT Valdybos ir organizacijų pateikti dokumentų projektai. Asamblėjoje svarstyti 5 dokumentai:

·       Rezoliucija dėl valstybės alkoholio vartojimo prevencijos politikos

Pastebėta, kad alkoholio vartojimo kiekiai mažėja, tačiau jie vis dar yra dideli. Dokumentu išreikštas susirūpinimas šia sritimi ir pateikti pasiūlymai, ką būtų galima keisti, kad būtų užtikrinta veiksminga alkoholio vartojimo prevencija. Visgi Asamblėja nepatvirtino šio dokumento.

·       Rezoliucija dėl narkotikų politikos reformos Lietuvoje

Pagrindiniai aspektai, akcentuoti dokumente, yra šie: mažų narkotikų kiekių dekriminalizavimas, prevencija, intervencija ir žalos mažinimas. Asamblėja palaikė ir priėmė šią rezoliuciją.  

·   Rezoliucija dėl jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo savivaldybėse

Rezoliucijoje pateikti keletas jaunimo organizacijų ir jaunimo įtraukimo variantų ir pasiūlymų, kaip tai daryti efektyviau. Dokumentas buvo priimtas Asamblėjai daugiausiai balsavus už.

·       Pozicija dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų vadovų nuo 16 metų

Pastebėta, kad organizacijoms neretai (ypač regionuose) teoriškai vadovauja asmenys, kurie nėra susiję su organizacijos veikla, o realiai veikia kiti asmenys, kurie dėl amžiaus negali būti teisėtais juridinių asmenų registre registruotais vadovais. Pozicija siekiama užtikrinti, kad organizacijai vadovautų asmuo, kuris yra tiek teisinis, tiek faktinis vadovas. Dokumentas buvo priimtas.

·       Pozicija dėl menstruacinių higienos priemonių prieinamumo

Darbo grupė pasiūlė nesvarstyti dokumento šioje Asamblėjoje dėl abejotino šaltinių, kurių informacija remiamasi dokumente, patikimumo, kokretaus moterų amžiaus, į kurį siekiama koncentruotis, apibrėžimo nebuvimo, taip pat dėl dalies teiginių pagrindimo trūkumo. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, pateikusi šį dokumentą, jį atsiėmė tolimesniam tobulinimui ir ketina dar kartą pateikti kitoje Asamblėjoje.

53-ioje neeilinėje Asamblėjoje taip pat buvo diskutuojama interesų grupėse LiJOT aktualiais klausimais:

·   Emocinė aplinka nevyriausybinėje organizacijoje – kaip ją kurti ir puoselėti?

Suprasdama emocinės aplinkos svarbą nevyriausybinėse organizacijose, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba jaučia poreikį plėtoti ir puoselėti šią temą. Interesų grupėje buvo kalbama, apie emocinės aplinkos svarbą ir kokiais būdais būtų galima ją kurti bei palaikyti gerą.

·   LiJOT 2030, kur einam?

Po truputį artėja 2022-ieji, kai baigs galioti dabartinė LiJOT veiklos strategija, tad laikas pradėti mąstyti apie tai, kaip LiJOT narės – organizacijos, įsivaizduoja LiJOT ateityje ir kokiomis vertybėmis ji turėtų remtis. 

·   LiJOT vidinė komunikacija

LiJOT itin svarbi komunikacija su jos vienijamomis organizacijomis. Šiuo metu naudojame įvairius metodus, siekdami kuo efektyviau bendrauti ir palaikyti ryšį LiJOT viduje, tad interesų grupė buvo skirta išsiaiškinti, ar dabartiniai būdai pasiteisina, išgirsti organizacijų pastebėjimus ir pasiūlymus šiuo klausimu.

·   LiJOT Etikos kodeksas

Siekiant palaikyti etišką kultūrą LiJOT, Asamblėjoje interesų grupė buvo skirta aptarti LiJOT organizacijų ir Valdybos bendroje darbo grupėje rengiamam LiJOT etikos kodeksui. Organizacijų atstovai diskutavo apie pirminį šio dokumento variantą ir kaip būtų galima jį tobulinti. 

Asamblėjos metu delegatai turėjo galimybę teikti savo idėjas Jaunimo metams 2022, taip pat pasidalinti mintimis, atsakant į EU Youth Dialog ir su Jaunimo reikalų taryba susijusius klausimus. 

LiJOT komanda dėkoja delegatams už produktyvų laiką. Iki susitikimo jau 54-ojoje spalio mėnesį vyksiančioje LiJOT Asamblėjoje!

Kitos naujienos