Jauni žmonės kviečia eurokomisarą V. Sinkevičių dalyvauti jaunimo suvažiavime apie žalią ateitį

Šiaurės šalių ir Baltijos jūros regione gyvenantys jauni žmonės susivienijo į organizaciją „ReGeneration 2030“, kuri siekia prisidėti prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir žaliojo atsigavimo. Paulius Serapinas – Lietuvoje gyvenantis „ReGeneration 2030“ organizacijos narys, kuris prie judėjimo veiklų kviečia prisijungti ir Lietuvos deleguotą eurokomisarą V. Sinkevičių, atsakingą už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę bei kitąmet dalyvauti „ReGeneration 2030“ judėjimo suvažiavime.Šios organizacijos suvažiavimai vyksta Alandų salose, kur susirenka įvairūs jauni žmonės, jaunimo organizacijos bei visi besidomintys ar norintys prisidėti prie tvaresnės ir žalesnės ateities mūsų regione.

„ReGeneration 2030“ judėjimas atsirado prieš 3 metus kaip projektas, jungiantis jaunus žmones Šiaurės šalių ir Baltijos jūros regione į bendrą platformą, kuri veikia tvarumo srityje bei prisideda prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Šį rudenį grupė jaunų žmonių, kurie anksčiau dalyvavo „ReGeneration 2030“ veiklose, inicijavo organizacijos kūrimą.

Paulius Serapinas yra vienas iš 8 naujai išrinktų „ReGeneration 2030“ organizacijos valdybos narių ir užima valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas. Paulius taip pat dvejus metus veikė Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje bei prisidėjo prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo jaunų žmonių ir jaunimo organizacijų tarpe. „Jaučiu didelę atsakomybę prisidedant prie šios užduoties – jaunų žmonių sutelkimo tvarios organizacijos kūrimui, įgyvendinimo. Esame ta jauna karta, kuri turi imtis lyderystės bei įkvėpti tiek sprendimų priėmėjus, tiek verslo atstovus jungtis į dialogą,“ – komentuoja Paulius Serapinas.

„ReGeneration 2030“ judėjimo pagrindinis renginys yra kasmetinis suvažiavimas, vykstantis Alandų salose, Baltijos jūroje. Šis įvykis kasmet sukuria atvirą erdvę visiems jauniems žmonėms, verslo atstovams ir sprendimų priėmėjams sužinoti daugiau apie tvarumą. Renginyje stengiamasi atrasti atsakymus į klausimus apie tai, kaip kovoti su klimato krizės iššūkiais. 2021 m. suvažiavimo, kuris vyks rugpjūčio 28 d. – rugsėjo 1 d., tema yra „ReThinking the system“ (liet. „Pergalvoti sistemą“). Ši tema iškelia žaliojo atsinaujinimo naratyvą po pandemijos laikotarpio. „Mano asmeninis tikslas yra, jog Lietuvos deleguotas eurokomisaras Virginijus Sinkevičius dalyvautų jau kitą vasarą vyksiančiame suvažiavime. Tokiu būdu pradėtume kurti konstruktyvų dialogą dėl mūsų visų ateities. V. Sinkevičius yra vienas kertinių politikų Europos Sąjungoje, kuris skatina Europos Žaliąjį Susitarimą (ang. „European Green Deal). Mūsų organizacijos tikslas yra sužinoti apie tai, kaip Europos Sąjunga įgalins žaliąjį atsinaujinimą po pandemijos ir kur mes, kaip jauni žmonės, galime būti naudingi,“ – sako P. Serapinas.

Būtent todėl organizacija, kartu su Alandų salų vyriausybe, jau išsiuntė oficialų kvietimą Lietuvos deleguotam eurokomisarui Virginijui Sinkevičiui. Svarbu paminėti ir tai, jog Alandų salos kitąmet švęs autonomijos šimtmetį, o Suomija pirmininkaus Šiaurės ministrų tarybai. Todėl tikimasi sulaukti dėmesio tiek iš tarptautinės, tiek ir iš vietinės bendruomenės. Nuo pirmojo suvažiavimo 2018 m. „ReGeneration“ renginiuose dalyvavo įvairūs sprendimų priėmėjai, ne tik iš tarptautinių organizacijų, (Baltijos jūros valstybių tarybos, Jungtinių Tautų tvaraus gyvenimo būdo ir švietimo programos, Šiaurės ministrų tarybos), bet ir Lietuvos (Lietuvos Respublikos Seimo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos). Suvažiavimai sulaukia dėmesio ir iš verslo, pavyzdžiui, didžiausios baldų gamintojos „IKEA“ atstovų ar nevyriausybinio sektoriaus ir „Zero Waste“ judėjimo šalininkų.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba primena, jog 2018 m. Rudens Asamblėjos metu priėmė poziciją dėl Darbotvarkės iki 2030 m., kurioje palaiko tvaresnės pasaulio ateities idėją ir iškelia prioritetinius tikslus Lietuvai. LiJOT jau ilgą laiką yra vienas pagrindinių „ReGeneration 2030“ judėjimo partnerių – prisideda prie veiksmų planų kūrimo, dalyvauja renginiuose bei diskusijose ir įgyvendina Darnaus vystymosi tikslų komunikacijos kampanijas ar kitokias iniciatyvas, kurios skatina jaunų žmonių ir sprendimų priėmėjų dialogą kuriant tvarią ir žalią pasaulio ateitį. „Europos žaliasis kursas ir siekis tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu ir modernia, efektyvaus išteklių naudojimo ekonomika, šiuo metu mums kaip niekada svarbus. Džiaugiuosi, kad apie klimato kaitos padarinius ir priežasčių likvidavimą daugiausiai kalba jauni žmonės, kuriems rūpi ne tik dabartis, bet ir ateitis,“ – teigia LiJOT Prezidentas Lukas Kornelijus Vaičiakas.

Kitos naujienos