Informacija dėl neeilinės 51-osios LiJOT Asamblėjos

Kviečiame dalyvauti neeilinėje 51-ojoje LiJOT Asamblėjoje, kuri LiJOT Valdybos 2020 m. lapkričio 10 d. posėdžio sprendimu (protokolas Nr. 479), vyks š. m. gruodžio 12 d., nuotoliniu būdu.

Pateikiame pagrindinę informaciją apie dokumentų teikimą neeilinei 51-ajai Asamblėjai. 

  Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo terminas
1. Atstovų į Asamblėją delegavimas LiJOT Narės į Asamblėją gali deleguoti tiek atstovų, kiek turi balsų. LiJOT Stebėtojos į Asamblėją deleguoja po vieną atstovą. Iki Asamblėjos pradžios delegatai gali būti keičiami laikantis nurodytų reikalavimų. Asamblėjos reglamento 4.5. punktas nustato tokius reikalavimus delegavimo raštui:
1) delegavimo rašte turi būti nurodyta kiekvieno deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje, gimimo data, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
2) delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją ir patvirtintas organizacijos antspaudu, jei jo naudojimą nustato organizacijos įstatai;
3) jeigu Narys turi papildomų balsų, delegavimo rašte turi būti nurodyta, kuriam asmeniui turi būti teikiamas bazinis balsas. Jei delegavimo raštas į Asamblėją yra patvirtintas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens (pridedant įgaliojimo kopiją) elektroniniu parašu, delegavimo raštas gali būti pateikiamas elektroniniu paštu lijot@lijot.lt. Teikiant delegavimo raštą, pasirašytą elektroniniu parašu, galioja 1 ir 3 punktuose nurodyti reikalavimai.
Delegavimo raštai turi būti pristatyti iki gruodžio 4 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei gruodžio 4 d.
2. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis Organizacijos, norinčios tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus. Dokumentai, numatyti LiJOT įstatų 19 punkte (tapti Narėmis) ir LiJOT Įstatų 32 punkte (tapti Stebėtojomis) Teikiami dokumentai:
1) prašymas tapti Nare/ Stebėtoja;
2) institucijos, turinčios teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens dalyviu, sprendimo kopija;
3) registracijos pažymėjimo kopija;
4) įstatų kopija;
5) fizinių narių sąrašą, kurio formą nustato Valdyba (formą rasite http://bit.ly/sarasas_nariu); juridinių narių sąrašo forma yra laisva;
6) informacija apie valdymo organus, organizacijai atstovausiančius asmenis. Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu arba atsiųsti elektroniniu paštu lijot@lijot.lt, jei raštas patvirtintas vadovo ar jo įgalioto asmens el. parašu, ar atnešti į LiJOT biurą.

Dokumentai turi būti pateikti iki lapkričio 27 d. 17 val.
 Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei  lapkričio 27 d.
3. Rezoliucijų ir kitų dokumentų projektų pateikimas LiJOT Asamblėjai LiJOT Narės ir Stebėtojos, gali Asamblėjos svarstymui teikti pareiškimų, rezoliucijų ar kitų dokumentų projektus, pagal Asamblėjos reglamento punktą 4.4. Rezoliucijų, pozicijų ir kt. dokumentų projektai turi būti pristatyti .pdf ir .doc formatais el. paštu lijot@lijot.lt. Dokumentai turi būti pateikti iki gruodžio 4 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei  gruodžio 4 d.
4. Papildomų klausimų darbotvarkei teikimas Pagal Asamblėjos reglamento 5.13. dalį, papildomus klausimus darbotvarkei gali teikti Narių ir Stebėtojų atstovai tokia tvarka:
1) papildomi klausimai darbotvarkei turi būti teikiami Prezidentui raštu iki darbotvarkės svarstymo pradžios;
2) atskiru Asamblėjos sprendimu papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ir patvirtinus darbotvarkę, jau vykstant Asamblėjai;
3) teikiant siūlymą į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, turi būti nurodomas klausimą teikiantis asmuo, atstovaujama organizacija, siūlomo įtraukti klausimo pavadinimas, trumpas jo pristatymas ir asmens, kuris pristatys šį klausimą, vardas ir pavardė. Jei siūloma priimti pareiškimus, rezoliucijas ir kitus dokumentus, turi būti pateikiami šių dokumentų projektai.
   

Dokumentai bus paskelbti LiJOT interneto svetainėje www.lijot.lt tam, kad nariai galėtų iš anksto susipažinti su kandidatais. Dokumentų el. versijų pateikimo data turi sutapti su originalios versijos pateikimo data.

Dokumentai turi būti atsiųsti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą (Didžioji g. 8-5, LT-01128 Vilnius).

Remiantis LiJOT Įstatų 43.3. punktu, svečiai Asamblėjoje gali dalyvauti tik Prezidento, Valdybos ar Kontrolės komisijos kvietimu.

Registracija į neeilinę 51-ąją LiJOT Asamblėją vyksta LiJOT tinkle iki gruodžio 4 d. 17 val.

Informuojame, jog LiJOT Vadovų klubas vyks gruodžio 3 d. nuotoliniu būdu. Registracija į LiJOT Vadovų klubą galima iki gruodžio 3 d. 15 val., ją rasite čia.

Kitos naujienos