Informacija dėl organizacijų narių sąrašų teikimo 2022 m.

Remiantis LiJOT Įstatais ir siekiant įvertinti, ar organizacija vis dar atitinka jai keliamus reikalavimus, visos organizacijos (turinčios tiek nario, tiek stebėtojo statusą) iki kovo 1 d. (imtinai) turi Prezidentui pateikti informaciją apie savo narius (nurodyta žemiau pateikiamose narių sąrašų formose) ir jų skaičių bei kitus Valdybos nustatytus dokumentus. 

Kiekvienas Narys turi vieną bazinį balsą. 

 

Narystės jaunimo organizacija gauna papildomų balsų, jeigu:

 • turi ne mažiau kaip 600 narių – 1 papildomą balsą;
 • turi ne mažiau kaip 1200 narių – 2 papildomus balsus;
 • turi ne mažiau kaip 2400 narių – 3 papildomus balsus.

 

Jaunimo organizacijų sąjunga gauna papildomų balsų jeigu:

 • turi ne mažiau kaip 14 narių – 1 papildomą balsą;
 • turi ne mažiau kaip 22 narius – 2 papildomus balsus;
 • turi ne mažiau kaip 30 narių – 3 papildomus balsus.

 

Bendras Nario turimų balsų skaičius negali viršyti 4 (keturių) (skaičiuojant bazinį ir papildomus balsus).

Papildomi balsai suteikiami Kontrolės komisijos, jei Nario pateikti dokumentai papildomiems balsams gauti atitinka Įstatuose numatytus reikalavimus.

Papildomi balsai suteikiami einamiesiems metams, t.y. iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Primename, kad narystės mokestis nuo šių metų už 1 balsą yra 42 eurai (atitinkamai 2 balsai – 84 eurai, 3 balsai – 126 eurai, 4 balsai – 168 eurai). Nario mokestis nustatytas LiJOT Asamblėjos Nr. 17 metu ir yra susietas su BSI.

PASTABA. LiJOT yra suteiktas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas atlikti savo narių ypatingų asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

 

Narių sąrašų teikimo procedūra:

 • Nariai teikia elektronines sąrašų formas Excel formatu:

Šablonas nacionalinėms jaunimo organizacijoms

Šablonas savivaldybių jaunimo organizacijų taryboms

 • teikimo procedūra atliekama siunčiant sąrašus el. paštu lijot@lijot.lt arba adresu Didžioji g. 8-5, Vilnius LT-01128 arba pristatant į LiJOT biurą;
 • organizacijos vadovas iki kovo 1 d. turi pristatyti tvirtinimą, kad pateikti narių sąrašai yra teisingi ir atitinka keliamus reikalavimus. Raštas tvirtinamas parašu ir atsiunčiamas LiJOT biuro adresu (Didžioji g. 8-5, Vilnius, LT-01128) / pristatomas į LiJOT biurą arba tvirtinamas el. parašu ir atsiunčiamas el. paštu lijot@lijot.lt. Rašto formą rasite čia.

 

Fizinius asmenis vienijančios organizacijos turi pateikti:

 • narių sąrašą, kurio formą fiziniams asmenims nustatė LiJOT Valdyba posėdyje Nr. 427;
 • organizacijos vadovo patvirtinimą, kuris pasirašomas ranka ir originalas pristatomas į LiJOT biurą arba pasirašomas el. parašu ir siunčiamas el. paštu lijot@lijot.lt.

 

Juridinius asmenis vienijančios organizacijos turi pateikti:

 • narių sąrašą, kurio forma yra patvirtinta 393-ajame LiJOT Valdybos posėdyje (siunčiama lijot@lijot.lt);
 • juridinių asmenų, esančių organizacijos nariais, Registrų centro išrašus arba registravimo pažymėjimų kopijas. Narių sąrašas ir registravimo pažymėjimų kopijos turi būti patvirtintos sąrašą teikiančios organizacijos vadovo parašu ir antspaudu (siunčiama lijot@lijot.lt);
 • organizacijos vadovo patvirtinimą, kuris pasirašomas ranka ir originalas pristatomas  į LiJOT biurą arba pasirašytas el. parašu ir siunčiamas el. paštu lijot@lijot.lt.

 

Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybos turi pateikti:

 • narių sąrašą, kurio forma yra patvirtinta 393-ajame LiJOT Valdybos posėdyje (siunčiama lijot@lijot.lt);
 • savo narių, savivaldybių jaunimo organizacijų, Registrų centro išrašus arba registravimo pažymėjimų kopijas (siunčiama lijot@lijot.lt);
 • savo narių, kurios neturi juridinio asmens statuso, bet yra nacionalinių jaunimo organizacijų padaliniai, nacionalinių organizacijų Registrų centro išrašus arba registravimo pažymėjimų kopijas ir nacionalinės organizacijos kompetentingo organo sprendimo dėl organizacijos tapimo padaliniu kopiją, patvirtintą nacionalinės organizacijos vadovo parašu ir organizacijos antspaudu (siunčiama lijot@lijot.lt);
 • organizacijos vadovo patvirtinimą, kuris pasirašomas ranka ir originalas pristatomas į LiJOT biurą arba pasirašytas el. parašu ir siunčiamas el. paštu lijot@lijot.lt.

 

Teikdami narių sąrašus atkreipkite dėmesį, kad narių duomenys turėtų būti aktualūs (naujausi).

Kitos naujienos