Informacija dėl LiJOT 54-osios Asamblėjos

Informuojame, jog 2021 m. vasario mėn. 1 d. ir 2021 m. rugsėjo mėn. 8 d. LiJOT Valdybos posėdžių Nr. 485 ir Nr. 502 sprendimais, eilinė LiJOT 54-oji Asamblėja vyks š. m. spalio 23-24 dienomis Klaipėdoje.

Asamblėjos darbotvarkės projektą rasite čia.

Pateikiame pagrindinę informaciją apie dokumentų teikimą eilinei 54-ajai Asamblėjai. 

Dokumentų teikimas eilinei 54-ajai Asamblėjai:

  Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo terminas
1. Atstovų į Asamblėją delegavimas LiJOT Narės į Asamblėją gali deleguoti tiek atstovų, kiek turi balsų.LiJOT Stebėtojos į Asamblėją deleguoja po vieną atstovą. Iki Asamblėjos pradžios delegatai gali būti keičiami laikantis nurodytų reikalavimų. Asamblėjos reglamento 4.5. punktas nustato tokius reikalavimus delegavimo raštui: 1) delegavimo rašte turi būti nurodyta kiekvieno deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje, gimimo data, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; 2) delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją ir patvirtintas organizacijos antspaudu, jei jo naudojimą nustato organizacijos įstatai; 3) jeigu Narys turi papildomų balsų, delegavimo rašte turi būti nurodyta, kuriam asmeniui turi būti teikiamas bazinis balsas.Jei delegavimo raštas į Asamblėją yra patvirtintas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens (pridedant įgaliojimo kopiją) elektroniniu parašu, delegavimo raštas gali būti pateikiamas elektroniniu paštu lijot@lijot.lt. Teikiant delegavimo raštą, pasirašytą elektroniniu parašu, galioja 1 ir 3 punktuose nurodyti reikalavimai. Delegavimo raštai turi būti pristatyti iki spalio 15 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei spalio 15 d.
2. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis Organizacijos, norinčios tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus.Dokumentai, numatyti LiJOT įstatų 19 punkte (tapti Narėmis) ir LiJOT Įstatų 32 punkte (tapti Stebėtojomis). Teikiami dokumentai: 1) prašymas tapti Nare/ Stebėtoja; 2) institucijos, turinčios teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens dalyviu, sprendimo kopija ;3) registracijos pažymėjimo kopija; 4) įstatų kopija; 5) fizinių narių sąrašą, kurio formą nustato Valdyba; juridinių narių sąrašo forma yra laisva; 6) informacija apie valdymo organus, organizacijai atstovausiančius asmenis.Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu arba atsiųsti el. paštu, jei raštas patvirtintas vadovo ar jo įgalioto asmens el. parašu, ar atnešti į LiJOT biurą. Dokumentai turi būti pristatyti iki spalio 8 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei spalio 8 d.
3. Reikalavimai kandidatams į LiJOT Prezidento poziciją Asamblėjos metu bus renkamas LiJOT Prezidentas dvejų metų kadencijai. Pagal Asamblėjos reglamento 13.6. dalį, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus: 1) gyvenimo aprašymą; 2) motyvaciją ir savo veiklos programą; 3) ne mažiau kaip trijų LiJOT Narių rekomendacijas.Pagal Asamblėjos reglamento 13.7. dalį rekomendacijoms taikomi šie reikalavimai: rekomendacijoje turi būti nurodyta išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją parašas ir organizacijos antspaudas, jei jo naudojimą nustato organizacijos įstatai.Pagal Asamblėjos reglamento 13. 8. dalį, rekomendacija gali būti pateikta tik elektroniniu paštu, jei ji yra patvirtinta organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją elektroniniu parašu. Teikiant rekomendaciją, pasirašytą elektroniniu parašu, antspaudas nėra privalomas.Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą.Privaloma pateikti šiuos dokumentus ir elektronine versija el. paštu lijot@lijot.lt.¹ Dokumentai turi būti pateikti iki spalio 8 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei spalio 8 d.
4. Rezoliucijų ir kitų dokumentų projektų pateikimas LiJOT Asamblėjai LiJOT Narės ir Stebėtojos, gali Asamblėjos svarstymui teikti pareiškimų, rezoliucijų ar kitų dokumentų projektus, pagal Asamblėjos reglamento punktą 4.4. Rezoliucijų, pozicijų ir kt. dokumentų projektai turi būti pristatyti .pdf ir .doc formatais el. paštu lijot@lijot.lt. Dokumentai turi būti pateikti iki spalio 15 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei spalio 15 d.
5. Apdovanojimų teikimo tvarka Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje LiJOT teikia apdovanojimus labiausiai jaunimui ir jaunimo organizacijoms nusipelniusiems asmenims, geriausiems metų jaunimo įvykiams, renginiams, projektams bei labiausiai pasižymėjusiems jaunimo lyderiams.Nominacijų nugalėtojai bus renkami LiJOT Asamblėjos metu. Kandidatus nominacijoms pagal skelbiamas nominacijas galite siūlyti el. paštu lijot@lijot.lt, registruotu paštu arba atnešti į LiJOT biurą.LiJOT Narės ir Stebėtojos siūlo kandidatus nominacijai ir savo siūlymą 3–4 sakiniais raštu pagrindžia.Nominacijos: 1) Metų jaunimo iniciatyva; 2) Metų jaunimo organizacijų lyderis; 3) Metų jaunimo organizacijų partneris; 4) Metų jaunimo ambasadorius; 5) Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui. Kandidatų teikimas nominacijoms ir jų pagrindimas raštu turi būti pateikti iki spalio 8 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesne nei spalio 8 d.
6. Papildomų klausimų darbotvarkei teikimas Pagal Asamblėjos reglamento 5.13. dalį, papildomus klausimus darbotvarkei gali teikti Narių ir Stebėtojų atstovai tokia tvarka: 1) papildomi klausimai darbotvarkei turi būti teikiami Prezidentui raštu iki darbotvarkės svarstymo pradžios; 2) atskiru Asamblėjos sprendimu papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ir patvirtinus darbotvarkę, jau vykstant Asamblėjai;3) teikiant siūlymą į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, turi būti nurodomas klausimą teikiantis asmuo, atstovaujama organizacija, siūlomo įtraukti klausimo pavadinimas, trumpas jo pristatymas ir asmens, kuris pristatys šį klausimą, vardas ir pavardė. Jei siūloma priimti pareiškimus, rezoliucijas ir kitus dokumentus, turi būti pateikiami šių dokumentų projektai.    

¹Dokumentai bus paskelbti LiJOT interneto svetainėje www.lijot.lt tam, kad nariai galėtų iš anksto susipažinti su kandidatais. Dokumentų el. versijų pateikimo data turi sutapti su originalios versijos pateikimo data.

Dokumentai turi būti atsiųsti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą (Didžioji g. 8-5, LT-01128 Vilnius).

Remiantis LiJOT Įstatų 43.3. punktu, svečiai Asamblėjoje gali dalyvauti tik Prezidento, Valdybos ar Kontrolės komisijos kvietimu.

Visi kiti dokumentai bus išsiųsti dalyviams el. paštu bei pateikti LiJOT puslapyje, kad kiekvienas Asamblėjos dalyvis galėtų juos atsispausdinti pats.

ASAMBLĖJOJE GALI DALYVAUTI TIK ASMENYS, TURINTYS GALIMYBIŲ PASĄ!

Registracija į 54-ąją LiJOT Asamblėją vyksta LiJOT Tinkle (aktyvi nuoroda registruotiems vartotojams).

Informuojame, jog LiJOT Vadovų klubas vyks spalio 14 d. 18:00 val.  nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje. Registracija į LiJOT Vadovų klubą čia. Registracija vyksta iki spalio 14 d. 15:00 val.

Spalio 12 d. 18:00 val. VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (Vokiečių g. 10, Vilnius 01130) vyks kandidatų į LiJOT Prezidento poziciją debatai. Registraciją rasite čia. Registracija vyksta iki spalio 12 d. 12:00 val.

Kitos naujienos