Informacija dėl 52-osios LiJOT Asamblėjos

Informuojame, jog 52-oji LiJOT Asamblėja, LiJOT Valdybos 2021 m. sausio 14 d. posėdžio sprendimu (protokolas Nr. 485) vyks š. m. balandžio 24-25 d., LiJOT Valdybos kovo 9 d. sprendimu (protokolas Nr. 489), nuotoliu būdu.

Asamblėjos darbotvarkės projektas bus įkeltas į www.lijot.lt  ne vėliau kaip balandžio 14 d.

Pateikiame pagrindinę informaciją apie dokumentų teikimą eilinei 52-ajai Asamblėjai. 

  Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo data
1. Atstovų į Asamblėją delegavimas LiJOT Narės į Asamblėją gali deleguoti tiek atstovų, kiek turi balsų. Iki Asamblėjos pradžios delegatai gali būti keičiami laikantis nurodytų reikalavimų. Asamblėjos reglamento 4.5. punktas nustato tokius reikalavimus delegavimo raštui:
1) delegavimo rašte turi būti nurodyta kiekvieno deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje, gimimo data, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
2) delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens (pridedant įgaliojimo kopiją) ir patvirtintas organizacijos antspaudu, jei jo naudojimą nustato organizacijos įstatai;
3) jeigu Narys turi papildomų balsų, delegavimo rašte turi būti nurodyta, kuriam asmeniui turi būti teikiamas bazinis balsas. Jei delegavimo raštas į Asamblėją yra patvirtintas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens (pridedant įgaliojimo kopiją) elektroniniu parašu, delegavimo raštas gali būti pateikiamas elektroniniu paštu lijot@lijot.lt. Teikiant delegavimo raštą (rekomenduojama delegacinio forma skelbiama LiJOT Tinkle), pasirašytą elektroniniu parašu, galioja 1 ir 3 punktuose nurodyti reikalavimai.
Delegavimo raštai turi būti pristatyti iki balandžio 16 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 16 d.
2. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis Organizacijos, norinčios tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus. Dokumentai, numatyti LiJOT Įstatų 19 punkte (tapti Narėmis) ir LiJOT Įstatų 32 punkte (tapti Stebėtojomis) Teikiami dokumentai:
1) prašymas tapti Nare/ Stebėtoja;
2) institucijos, turinčios teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens dalyviu, sprendimo kopija;
3) registracijos pažymėjimo kopija;
4) įstatų kopija;
5) fizinių narių sąrašą, kurio formą nustato Valdyba (formą rasite https://bit.ly/2Ounuw0); juridinių narių sąrašo forma yra laisva;
6) informacija apie valdymo organus, organizacijai atstovaujančius asmenis. Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu arba atsiųsti el. paštu, jei raštas patvirtintas vadovo ar jo įgalioto asmens el. parašu, ar atnešti į LiJOT biurą.
Dokumentai turi būti pristatyti iki balandžio 9 d. 17 val.  Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 9 d. 
3. Reikalavimai kandidatams į LiJOT Valdybos nario poziciją Asamblėjos metu bus renkami keturi Valdybos nariai dviejų metų kadencijai ir vienas Valdybos narys vienerių metų kadencijai. Pagal Asamblėjos reglamento 13 dalį, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1) gyvenimo aprašymą;
2) motyvaciją;
3) ne mažiau kaip trijų LiJOT Narių rekomendacijas.
Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą. Privaloma pateikti šiuos dokumentus ir elektronine versija el. paštu lijot@lijot.lt. Rekomendacijoms privalomi rekvizitai: išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo parašas ir organizacijos antspaudas. Rekomendacijos turi būti pristatytos registruotu paštu arba atsiųstos el. paštu, jei rekomendacijos patvirtintos organizacijos vadovo el. parašu ar atneštos į LiJOT biurą.
Dokumentai turi būti pristatyti iki balandžio 9 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 9 d.
4. Reikalavimai kandidatams į Jaunimo reikalų tarybos nario poziciją Asamblėjos metu bus renkami penki Jaunimo reikalų tarybos nariai dviejų metų kadencijai. Pagal Asamblėjos reglamento 13-tą dalį, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1) gyvenimo aprašymą;
2) motyvaciją;
3) ne mažiau kaip trijų LiJOT Narių rekomendacijas.
Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą. Privaloma pateikti šiuos dokumentus ir elektronine versija el. paštu lijot@lijot.lt. Rekomendacijoms privalomi rekvizitai: išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo parašas ir organizacijos antspaudas. Rekomendacijos turi būti pristatytos registruotu paštu arba atsiųstos el. paštu, jei rekomendacijos patvirtintos organizacijos vadovo el. parašu ar atneštos į LiJOT biurą.
Dokumentai turi būti pristatyti iki balandžio 9 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 9 d.
5. Rezoliucijų ir kitų dokumentų projektų pateikimas LiJOT Asamblėjai LiJOT Narės ir Stebėtojos gali Asamblėjos svarstymui teikti pareiškimų, rezoliucijų ar kitų dokumentų projektus, pagal Asamblėjos reglamento punktą 4.4. Rezoliucijų, pozicijų ir kitų dokumentų projektai turi būti pristatyti .pdf ir .doc formatais el. paštu lijot@lijot.lt. Dokumentai turi būti pristatyti iki balandžio 16 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 16 d.
5. Papildomų klausimų darbotvarkei teikimas Pagal Asamblėjos reglamento 5.13. dalį, papildomus klausimus darbotvarkei gali teikti Narių ir Stebėtojų atstovai tokia tvarka:1) papildomi klausimai darbotvarkei turi būti teikiami Prezidentui raštu iki darbotvarkės svarstymo pradžios;
2) atskiru Asamblėjos sprendimu papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ir patvirtinus darbotvarkę, jau vykstant Asamblėjai;
3) teikiant siūlymą į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, turi būti nurodomas klausimą teikiantis asmuo, atstovaujama organizacija, siūlomo įtraukti klausimo pavadinimas, trumpas jo pristatymas ir asmens, kuris pristatys šį klausimą, vardas ir pavardė. Jei siūloma priimti pareiškimus, rezoliucijas ir kitus dokumentus, turi būti pateikiami šių dokumentų projektai.
   

Dokumentai bus paskelbti LiJOT interneto svetainėje www.lijot.lt tam, kad nariai galėtų iš anksto susipažinti su kandidatais. Dokumentų el. versijų pateikimo data turi sutapti su originalios versijos pateikimo data.

Dokumentai turi būti atsiųsti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą (Didžioji g. 8-5, LT-01128, Vilnius).

Remiantis LiJOT Įstatų 43.3. punktu, svečiai Asamblėjoje gali dalyvauti tik Prezidento, Valdybos ar Kontrolės komisijos kvietimu.

Registracija į 52-ąją LiJOT Asamblėją vyksta LiJOT Tinkle

Šių darbo grupių metu priimti sprendimai turės galios Asamblėjos metu:

  • 20 d. 18 val. darbo grupės LiJOT Valdybos teikiamiems dokumentams;
  • 21 d. 18 val. darbo grupės LiJOT Valdybos teikiamiems dokumentams (tęsinys);
  • 22 d. 18 val. darbo grupės LiJOT organizacijų teikiamiems dokumentams (jei tokių bus).

Registracija į šias darbo grupes delegatams bus atsiųsta atskirai.

23 d. 18 val. vyks kandidatų į Valdybą ir kandidatų į Jaunimo reikalų tarybą debatai.

Informuojame, jog LiJOT Vadovų klubas vyks balandžio 15 d. 18 val. nuotoliniu būdu. Registracija į LiJOT Vadovų klubą čia.

Primename Narėms organizacijoms iki balandžio 16 d. sumokėti narystės mokestį.

 

 

 

Kitos naujienos