Informacija apie organizacijų narystės LiJOT statuso pasikeitimus

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) praneša, jog nuo 2022 m. kovo 16 d. pasikeičia asociacijos Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija (juridinio asmens kodas 190679146) ir asociacijos Lietuvos šaulių sąjunga (juridinio asmens kodas 191691799) statusas Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje.

Atsižvelgiant į 2022 m. kovo 10 d. Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos prašymą pakeisti LiJOT narystės statusą Nr. NS-22/34, 2022 m. vasario 24 d. LiJOT Kontrolės komisijos išaiškinimą dėl prašymo dėl narės statuso pakeitimo į stebėtojos statusą ir 2022 m. kovo 16 d. LiJOT valdybos posėdžio Nr. 512 sprendimą, asociacijos Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija narystės statusas iš LiJOT narių keičiamas į LiJOT stebėtojus. Prašymas tenkintas atsižvelgiant į tai, jog asociacijos Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija neatitinka LiJOT nariams (LIJOT įstatų 13 punktas) keliamų reikalavimų.

Atsižvelgiant į 2022 m. kovo 14 d. Lietuvos šaulių sąjungos raštą dėl statuso pakeitimo Nr. (1.13)V3-77, 2022 m. vasario 24 d. LiJOT Kontrolės komisijos išaiškinimą dėl prašymo dėl narės statuso pakeitimo į stebėtojos statusą ir 2022 m. kovo 16 d. LiJOT valdybos posėdžio Nr. 512 sprendimą, asociacijos Lietuvos šaulių sąjungos narystės statusas iš LiJOT narių keičiamas į LiJOT stebėtojus. Prašymas tenkintas atsižvelgiant į tai, jog asociacija Lietuvos šaulių sąjunga neatitinka LiJOT nariams (LIJOT įstatų 13 punktas) keliamų reikalavimų.

Kitos naujienos