Informacija apie eilinę 56-ąją LiJOT Asamblėją [atnaujinta]

Informuojame, jog LiJOT Valdybos 2022 m. rugsėjo mėn. 27 d. ir 2022 m. rugsėjo mėn. 29 d. posėdžių Nr. 523 ir Nr. 524 sprendimais, eilinė LiJOT 56-oji Asamblėja vyks š. m. spalio 29 d. 1986_gallery_ (Kauno g. 32, Vilnius).

Asamblėjos metu bus svarstomos LiJOT prezidento, valdybos ir biuro pusės metų veiklos bei Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitos, Asamblėjai teikiami dokumentai, vyks darbo grupės.

Registracija į Asamblėją, aktualūs dokumentai bei kitos nuorodos organizacijų atstovams siunčiamos el. paštu.

Su 56-osios LiJOT Asamblėjos darbotvarkės projektu, teikiamais dokumentais ir aktualia informacija susipažinti galėsite jau netrukus – spalio 20 d. 18:00 val. kviečiame visus pasimatyti organizacijų atstovų susitikime prieš Asamblėją! Jos metu plačiau aptarsime Asamblėjos eigą, dokumentus ir kitus aktualius procesus. Registraciją galite rasti čia.

Su 56-osios LiJOT Asamblėjos darbotvarkės projektu kviečiame susipažinti čia.

 

Atkreipiame dėmesį, kad darbo grupių, skirtų dokumentų analizei, Asamblėjos metu nebus. Jos įvyks dar iki Asamblėjos nuotoliniu būdu. 

LiJOT Valdyba teikia 4 dokumentus (pateikiami dokumentai su galimybe komentuoti):

 

Su tarpine LiJOT prezidento, valdybos ir biuro veiklos ataskaita galite susipažinti čia.

 

Su Jaunimo reikalų tarybos ataskaita galite susipažinti čia.

 

Dokumentų teikimas eilinei 56-ajai Asamblėjai:

 AprašymasReikalingi dokumentaiPateikimo terminas
1. Atstovų į Asamblėją delegavimasLiJOT Narės į Asamblėją
gali deleguoti tiek atstovų,
kiek turi balsų.LiJOT
Stebėtojos į Asamblėją
deleguoja po vieną
atstovą. Iki Asamblėjos
pradžios delegatai gali būti
keičiami laikantis nurodytų
reikalavimų.
Asamblėjos reglamento 4.5. punktas
nustato tokius reikalavimus delegavimo raštui: 1) delegavimo rašte turi būti nurodyta kiekvieno deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje, gimimo data, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; 2) delegavimo raštas turi būti pasirašytas
organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją ir patvirtintas organizacijos antspaudu, jei jo naudojimą nustato organizacijos įstatai; 3) jeigu Narys turi papildomų balsų, delegavimo rašte turi būti nurodyta, kuriam asmeniui turi būti
teikiamas bazinis balsas.Jei delegavimo raštas į Asamblėją yra patvirtintas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens (pridedant įgaliojimo kopiją) elektroniniu parašu, delegavimo raštas gali būti pateikiamas elektroniniu paštu
lijot@lijot.lt.
Teikiant delegavimo raštą, pasirašytą elektroniniu parašu, galioja 1 ir 3 punktuose nurodyti reikalavimai.
Delegavimo raštai turi būti
pristatyti iki spalio 21 d.
17 val.
(siunčiant el. paštu). Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei spalio 21 d.
2. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti LiJOT Narėmis ar StebėtojomisOrganizacijos, norinčios tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus. Dokumentai, numatyti LiJOT įstatų 13, 14, 15 ir 16 punktuose (tapti Narėmis) ir LiJOT Įstatų 31 punkte (tapti Stebėtojomis).Teikiami dokumentai: 1) prašymas tapti Nare / Stebėtoja; 2) institucijos, turinčios teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens dalyviu, sprendimo kopija; 3) registracijos pažymėjimo kopija; 4) įstatų kopija; 5) fizinių narių sąrašas, kurio formą nustato Valdyba; juridinių narių sąrašo forma yra laisva; 6) informacija apie valdymo organus, organizacijai atstovausiančius asmenis. Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu arba atsiųsti el. Paštu lijot@lijot.lt, jei raštas patvirtintas vadovo ar jo įgalioto asmens el. parašu, ar atnešti į LiJOT biurą.Dokumentai turi būti pristatyti iki spalio 14 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei spalio 15 d.
3. Rezoliucijų ir kitų dokumentų projektų pateikimas LiJOT AsamblėjaiLiJOT Narės ir Stebėtojos gali Asamblėjos svarstymui teikti pareiškimų, rezoliucijų ar kitų dokumentų projektus pagal Asamblėjos reglamento punktą 4.4.Rezoliucijų, pozicijų ir kt. dokumentų projektai turi būti pristatyti .pdf ir .doc formatais el. paštu lijot@lijot.lt.Dokumentai turi būti pateikti iki spalio 21 d. 17 val. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei spalio 17 d.
4. Papildomų klausimų darbotvarkei teikimasPagal Asamblėjos reglamento 5.13. dalį, papildomus klausimus darbotvarkei gali teikti Narių ir Stebėtojų atstovai tokia tvarka: 1) papildomi klausimai darbotvarkei turi būti teikiami Prezidentui raštu iki darbotvarkės svarstymo pradžios; 2) atskiru Asamblėjos sprendimu papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ir patvirtinus darbotvarkę, jau vykstant Asamblėjai; 3) teikiant siūlymą į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, turi būti nurodomas klausimą teikiantis asmuo, atstovaujama organizacija, siūlomo įtraukti klausimo pavadinimas, trumpas jo pristatymas ir asmens, kuris pristatys šį klausimą, vardas ir pavardė. Jei siūloma priimti pareiškimus, rezoliucijas ir kitus dokumentus, turi būti pateikiami šių dokumentų projektai.  

Informacija nuolat pildoma.

Kitos naujienos