LiJOT Žiemos forume dalyviai buvo kviečiami pažvelgti į Naują erą

Vasario 26–27 d. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos bendruomenės nariai susitiko kasmetiniame Žiemos forume. Šįkart dalyviai buvo kviečiami vizionierišku žvilgsniu pažvelgti į Naują erą – naują svarbų LiJOT istorijos laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti nuo 30-ojo organizacijos jubiliejaus, pažymėto Lietuvos ir Europos jaunimo metais. 

Renginys vyko Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje, mintys nejučiomis vis nukrypdavo į naujienas Rytuose. Tokiu įtemptu laikotarpiu Jaunimo reikalų departamento vadovas Jonas Laniauskas savo sveikinimo kalboje atkreipė dėmesį, kad per 30-metį LiJOT tapo brandžia organizacija, gebančia ir galinčia prisiimti lyderystę krizių metu. LiJOT ėmėsi iniciatyvos sudaryti  tarptautinį informacinį paketą bėgantiems nuo karo ukrainiečiams, „Žinau viską“ platformoje sukurtas puslapis, dedikuotas karui Ukrainoje. 

Pasiruošimas naujajai LiJOT erai

Žiemos forume daug dėmesio buvo skirta pasiruošimui „naujajai erai“: diskutuota apie Bendrąjį bazinių politinių nuostatų paketą, kuriame būtų surašytos konkrečios įvairių viešosios politikos sričių pozicijos, LiJOT Asamblėjos ir Valdybos reglamentus. Viena iš turinio darbo grupių kvietė organizacijų atstovus įsivaizduoti LiJOT 2050-aisiais. Tiesa, atrodo, kad organizacijų norimiems pokyčiams įgyvendinti nereikės laukti beveik 30 metų. 

Antroji diena buvo pradėta Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų bei Nacionalinių organizacijų darbo grupėse. Aptarę skirtingoms organizacijoms aktualius klausimus, renginio dalyviai susitiko kompetencijų kėlimo darbo grupėse. Vilniaus universiteto Studentų atstovybės atstovės Julija Jarutytė ir Julija Lekavičiūtė organizacijų nariams pristatė, kaip atlikti tikslinės grupės ir poreikių analizes prieš renginius bei kaip pasitelkiant mentorystę galima stiprinti jaunimo nevyriausybines organizacijas. 

Renginys buvo užbaigtas dviem paskaitomis, per kurias dalyviai pasisėmė ne tik organizacijai, bet ir kiekvienam piliečiui naudingų žinių: buvo kalbama apie organizacijos įvaizdžio kūrimą bei nacionalinį saugumą. 

Prie iškeltų klausimų bus grįžtama netrukus 

Žiemos forumas tapo pasiruošimu ateičiai. Prie temų, kuriomis buvo kalbama renginio metu, bus sugrįžta 55–ojoje LiJOT Asamblėjoje. O iki to laiko kviečiame išlikti vieningais – kaip savo kalboje teigė LiJOT prezidentas Lukas Kornelijus Vaičiakas: „Ten kur yra skausmo, galime atrasti ir vienybės“.

Kitos naujienos