Privacy policy

2021-10-08

Ši Privatumo politika taikoma lijot.lt svetainei surinktai informacijai. Joje paaiškiname, kokią informaciją apie tave renkame, kai savo interneto naršyklėje atsidarai LiJOT svetainę. Mūsų Privatumo politika yra paremta Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų reglamentu Nr. 2016/679 ir taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais.

Slapukai

Lijot.lt gali įdėti mažą kompiuterinę bylą – slapuką (angl. cookies) – į tavo kompiuterį, kai lankaisi lijot.lt interneto svetainėje. Naudojame slapukus siekdami pagerinti žinias apie lijot.lt svetainės naudojimą ir norėdami nustatyti, kaip gerai jis veikia.

Naudodami slapukus renkame informaciją apie vartotojų IP adresą, apsilankymo datą ir laiką, aplankytas konkrečias lijot.lt svetainės dalis bei ar interneto puslapis buvo pristatytas greitai ir sėkmingai. Ši informacija vėliau naudojama analizuojant lijot.lt svetainei esančio turinio aktualumą.

Tu gali ištrinti savo slapukus arba blokuoti šią informaciją, pakeisdamas savo kompiuterio parametrus (žiūrėk savo naršyklės pagalbos skyrių).

Slapukų sutikimus galite valdyti čia.

Asmeninė informacija

Renkame tavo asmeninę informaciją:

Naujienlaiškio registracijai:

 • El. pašto adresas
 • Sutikimas gauti naujienlaiškį

Registracija Naudų paketo mokykmams/konsultacijai:

 • Vardas, pavardė
 • El. paštas
 •  Tel. nr.
 • Organizacijos pavadinimas
 • Sutikimas kaupti/naudoti informaciją mokymų tikslams

Naudojame tavo asmeninę informaciją, kad galėtumėme:

 • atsakyti į tavo klausimus ar prašymus, registraciją mokymams ar konsultacijai;
 • teikti naujienų elektroniniu paštu paslaugą („Užsisakyk naujienlaiškį“). Vadovaujantis LiJOT naujienlaiškio taisyklėmis;
 • patalpinti tavo skelbimą ar kitokio pobūdžio informacinį tekstą vienoje iš lijot.lt portalo skilčių.

Mes neteikiamiame šios asmeninės informacijos jokiai kitai šaliai. Taip pat patvirtiname, kad duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Laikydamiesi Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje tvarkos aprašu, taikome visas technines ir administracines priemones tam, kad mūsų surinkti duomenys apie tave būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Privatumo politikos taikymo apimtis

Ši politika taikoma lijot.lt svetainei. Mes neatsakome už galimus Privatumo politikos pažeidimus, kai:

 • jungiesi prie trečiosios šalies tinklalapio, naudodamas lijot.lt esančia nuoroda;
 • jungiesi prie lijot.lt, naudodamas trečiosios šalies svetainėje paskelbta nuoroda.

Norėdamas gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, susisiek su mumis el. paštu lijot@lijot.lt