Pradėkime nuo... pasitikėjimo!

Vote16 yra pasauliniu mastu vykdoma advokacijos kampanija, siekianti, kad konkrečios valstybės gyventojas galėtų balsuoti rinkimuose nuo 16 metų. LiJOT siekis – įteisinti balsavimą nuo 16 metų saivaldybių tarybų ir merų rinkimuose, siekiant ugdyti jaunų žmonių pilietinę atsakomybę, kelti aktyvumą rinkimuose, taip pat suteikti galimybę įsitraukti į politinių sprendimų priėmimą. 

Išreikšk pasitikėjimą pasirašydamas (-a)!

Balsavimas nuo 16 metų jau įteisintas:

 • Austrijoje (visuose rinkimuose)
 • Maltoje (visuose rinkimuose)
 • Estijoje (savivaldos rinkimuose)
 • Belgijoje (Europos parlamento rinkimuose)
 • Vokietijoje (vietos rinkimuose, kai kuriose žemėse)
 • Graikijoje (balsuoti galima nuo 17 m.)
 • Škotijoje (Škotijos rinkimuose)
 • Velse (Velso rinkimuose)

Kodėl tai svarbu?

 1. 18–19 m. jauni žmonės dažnai iš periferijos migruoja į didmiesčius ir dėl gyvenamosios aplinkos kaitos praranda susidomėjimą dalyvauti vietos lygmens demokratiniuose procesuose. 16–17 m. žmonėms procesai savivaldoje yra kur kas artimesni.

 2. Balsavimo teisę turinčių piliečių amžius tiek Lietuvoje, tiek kitose demokratinėse valstybėse istoriškai keitėsi remiantis visuomenės susitarimu, nėra jokių žinomų tyrimų, nurodančių, kokiame amžiuje pasiekiama branda balsuoti (Yosef Bhatti ir Kasper M. Hansen „Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters“).

 3. Žemas jaunimo įsitraukimas į demokratinius procesus Lietuvoje.

 4. Demografinės tendencijos rodo, kad jaunimo šalyje mažėja, todėl šiai visuomenės grupei daryti tiesioginę įtaką procesams savivaldybėje tampa vis sunkiau.

 5. Šalyje mažėjant jaunų žmonių, būtina užtikrinti tinkamą jaunų žmonių atstovavimą savivaldos lygiu.

 6. Europos Sąjungos (ES) rinkimų teisės reformoje nuo 2015 m. rekomenduojama įteisinti aktyviąją rinkimų teisę piliečiams nuo 16 metų amžiaus. Tokią praktiką bent savivaldos lygmeniu Europoje jau taiko Estija, Austrija, Malta, Škotija, kai kurios Vokietijos federalinės žemės (7 iš 16), Glaruso kantonas (Šveicarija). Izraelyje leidžiama balsuoti savivaldos rinkimuose nuo 17 m., Graikijoje – visuose rinkimuose.

 7. Belgijoje priimtas sprendimas, leidžiantis nuo 16 m. balsuoti rinkimuose į Europos Parlamentą. 

 8. Konferencijos dėl Europos ateities ataskaitos, patvirtintos 2022 m. gegužės mėnesį, 47 pasiūlymo dalyje, kuriame kalbama apie Europos jaunimo klausimus, buvo išreikštas palaikymas vote16. Anot ataskaitoje esančio pasiūlymo, „turėtų būti aptarta ir apsvarstyta galimybė leisti balsuoti Europos Parlamento rinkimuose nuo 16 metų amžiaus, kartu stiprinant pilietiškumo ugdymą ir švietimą apie ES. Nacionalinės politinės partijos turėtų užtikrinti, kad į Europos Parlamento rinkimų sąrašus būtų įtraukti ir jaunesni kandidatai“.