Šiuo metu vykstantys LiJOT tarptautinių reikalų procesai

LiJOT aktyviai vykdo žiniomis ir faktais grįstą jaunimo atstovavimą Europiniu lygmeniu. Vienas esminių atstovavimo principų yra dalyvavimas pagrindiniuose Europinių struktūrų renginiuose, kuriuose atstovaujama LiJOT organizacijų narių nuomonė bei ginami jų interesai. Stengiamasi nuosekliai sekti, dėl ko debatuoja ir kokius sprendimus, susijusius su jaunimo politikos klausimais, priima Europos Sąjungos Parlamentas, Komisija ir Europos Taryba. 

Lygiai taip pat aktyviai įsitraukiama ir į Europos jaunimo forumo veiklas, siekiant kuo didesnio LiJOT organizacijų matomumo ir žinomumo bei Europos jaunimo forumo kontekste dalintis gerosiomis praktikomis tiek siekiant reikšmingų pokyčių Lietuvoje, tiek prisidedant prie Europinių procesų įgyvendinimo.

LiJOT dalijasi savo praktikomis savanoriškos veiklos srityje, prisideda bandant užtikrinti neformalaus ugdymo svarbos pripažinimą ir kokybę. Taip pat aktyviai dirba, kad jaunimo organizacijos būtų pripažįstamos kaip esminiai veikėjai darbo su jaunimu srityje, būtų keliami klausimai dėl finansavimo nuolatinės ir tęstinės jų veiklos užtikrinimui.

LiJOT taip pat siekia vystyti bendradarbiavimą su Rytų partnerystės šalimis jaunimo pilietiškumo ugdymo ir dalyvavimo demokratiniuose procesuose srityse. Pasitelkdami gerąsias „Man ne dzin“, struktūrinio dialogo, žiniomis ir faktais grįstos jaunimo politikos praktikas, siekiama padėti vystyti šių šalių jaunimo politiką ir suteikti jaunimo įgalinimui reikalingų žinių.

LiJOT tarptautinėje erdvėje atstovaudama savo nares organizacijas bendradarbiauja su nacionalinėmis tarybomis Estijoje ir Latvijoje bei Skandinavijos šalių nacionalinėmis tarybomis Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Islandijoje ir Danijoje.