Projektas „Youth4Cooperation“

Lietuvoje pastebėjus smarkiai išaugusį susidomėjimą jaunų žmonių problemomis, jų padėtimi visuomenėje bei veikimo galimybėmis, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba paskatino žvelgti plačiau ir dalintis patirtimi su Ukrainos jaunimu.Jaunimas gali veikti ir turėti įtakos, kuriant pozityvius pokyčius bei inovatyvius sprendimus ne tik vietinio, tačiau ir tarptautinio lygmens problemoms, plėtojant jaunimo politiką bei vystant darbo su jaunimu sritį. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, turėdama vertingą ir didelę patirtį jaunimo politikos ir darbo su jaunimu srityje, vienu pagrindinių savo prioritetų tarptautinėje erdvėje laiko bendradarbiavimą ir patirties dalijimąsi su jaunimo organizacijomis Rytų kaimynystės šalyse.

Bendradarbiavimas su partneriais Ukrainoje prasidėjo dar 2014 metais, kai po Maidano įvykių nuo buvusio Ukrainos jaunimo forumo, sieto su Viktoro Janukovičiaus valdžia bei kaltinamo neveiksnumu ir korupcija, atskilo Ukrainos jaunimo organizacijų taryba, paremta vakarietiška pasaulėžiūra.

Taip gimė projektas „Youth4Cooperation“ šiuo metu itin reikalingas, siekiant padėti Ukrainos jaunimo organizacijų tarybai aktyviai įsitraukti ir atstovauti jaunimo organizacijų, o kartu ir viso jaunimo interesus jaunimo politikos Ukrainoje kontekste, remiantis europinių ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijomis bei strategijomis jaunimo politikos bei darbo su jaunimu srityse.

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo organizacijų tarybų projekto „Youth4Cooperation“ įgyvendinimo pagrindiniai tikslai:

• Lietuvos ir Ukrainos jaunimo organizacijų bendradarbiavimo ir apsikeitimo patirtimi darbo su jaunimu bei jaunimo politikos srityse stiprinimas;

• Europinių vertybių populiarinimas, integracijos į euroatlantines struktūras patirties sklaida, bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos stiprinimas Europos Sąjungos ir NATO rėmuose;

• Tarpkultūrinio dialogo stiprinimas, kuriant sąlygas atvirumui ir tolerancijai tarp jaunimo;

• Efektyviai prisidėjimas prie jaunimo politikos Ukrainoje vystymo.

Siekiant įgyvendinti aukščiau išvardytus tikslus, 2017 m. spalio 15-19 d. Vilniuje vykusio projekto veiklos buvo orientuotos į susipažinimą su tarptautinių organizacijų veikla darbo su jaunimu srityje bei integracijos į jas plėtra, tiesioginį patirčių apsikeitimą tarp dalyvių, mokymąsi ir praktinį įgytų įgūdžių bei žinių panaudojimą kasdienėje darbo su jaunimu veikloje bei jaunimo politikos plėtroje. Projekte dalyvavo dvidešimt 16-29 metų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų iš Lietuvos ir Ukrainos, veikiančių vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis ir / arba norinčių tęsti arba pradėti vystyti tarptautines veiklas bei, pritaikius gerąsias praktikas, kokybiškai plėtoti jaunimo politiką ne tik tarptautiniame, bet ir vietos lygmenyje.

Įgyvendinant veiklas projekto metu buvo taikomi jaunimui patrauklūs ir įdomūs neformaliojo ugdymo metodai tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas darbas bei rezultatai. Remiantis projekto metu įgytomis žiniomis dalyviai galėjo praktiškai pritaikyti šiuos įgūdžius, dirbant su jaunais žmonėmis ir stiprinant jaunimo politiką. Šis projektas taip pat prisidėjo prie ilgalaikių partnerysčių su kitomis jaunimo organizacijomis užmezgimo bei jaunimo politikos ir darbo su jaunimu stiprinimo Lietuvoje bei Ukrainoje, o jaunimo organizacijų atstovai įgavo žinių ir įgūdžių, dėl kurių galėjo siekti aktyvesnio jaunimo dalyvavimo sprendimų priėmimo procese.

Projekte informacija dalijosi Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorė Guoda Lomanaitė, Eurodesk Lietuva programos vadovė Ingrida Jotkaitė, Jaunimo reikalų departamento Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Justina Lukaševičiūtė taip pat LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento atstovė Sigita Mickevičienė. Saugumo bei NATO klausimais pranešimus skaitė ir diskusiją skatino Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento Planavimo ir analizės skyriaus analizės vyr. specialistas vrš. Tomas Čeponis, Krašto apsaugos ministerijos Euroatlantinio bendradarbiavimo departamento NATO reikalų skyriaus patarėjas Bartas Trakymas bei NATO pajėgų vieneto Lietuvoje viešųjų ryšių ofiso komunikacijos patarėjas Angelo Miguel Simoes.

Projektas finansuojamas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis.