Projektas „X-Y-Z“

Projektas, kurio pagrindinis tikslas – nedirbančių ir nesimokančių jaunų žmonių socialinė įtrauktis, struktūrinio dialogo plėtra, Europos Sąjungos jaunimo politikos reikšmė jaunam žmogui, į savo veiklas įtraukė regionines jaunimo organizacijų tarybas, nevyriausybines jaunimo organizacijas (JNVO) bei valstybinio sektoriaus atstovus, dirbančius su NEETs kategorijos jaunais žmonėmis. 

Projekto metu vyko diskusijos, neformalūs susitikimai, kurie padėjo analizuoti nedirbančių ir nesimokančių jaunų žmonių socialinę padėtį Lietuvoje. Taip pat buvo užmegzti ryšiai tarp JNVO, valstybinio sektoriaus bei nedirbančio ir nesimokančio jaunimo bei paskatintas socialinis – pilietinis bendradarbiavimas, Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai kontekste.

Pats svarbiausias projekto rezultatas – nedirbantis ir nesimokantis jaunimas buvo įtrauktas į jaunimo politikos procesus ir struktūrinį dialogą.