Projektas „Work2Change“

Nuolat bendradarbiaujant su partneriais iš 8 šalių buvo įgyvendintas projektas „Work2Change“, kurio metu identifikuotos sritys, kuriose visų organizacijų atstovai norėtų gilinti savo žinias. Projektas, kurį nuo pradžios iki pabaigos kūrė vien jauni žmonės, skatino kultūrų įvairovę, toleranciją, naikino stereotipus, kadangi neformalaus ugdymo, savanoriško darbo ir demokratijos principų skatinimo jaunimo organizacijose temomis diskutavo jauni žmonės iš 8 skirtingų šalių. 

Buvo rengti seminarai, susitikimai, kurių metu ir vyko dialogai tarp jaunimo atstovų. Projektas labai smarkiai prisidėjo prie jaunimo dalyvavimo visuomeniniame gyvenime, socialinės jaunų žmonių įtraukties bei neformalaus ugdymo pažinimo.