„HEART” programa

„HEART” programa, kurios pagrindinis tikslas – remti pažeidžiamus jaunus žmones ir sudaryti jiems tinkamas sąlygas, pradėta 2011 metų pradžioje ir vykdyta kartu su Londono Metropoliteno policija. Daugiausiai dėmesio programoje skiriama galimo smurto, ypač susijusio su gaujomis, bei seksualinio smurto, nukreipto į jaunas moteris, mažinimui ir nusikalstamumo rodiklių gerinimui. 

Tikslų buvo siekiama kuriant tam dedikuotą pagalbos liniją, jaunuolių mokymo bei asmeninio kuravimo programas, dalinantis gerąja praktika.

Lietuvos nevyriausybinės organizacijos (NVO)vyriausybinės organizacijos (VO) ir Lietuvos policija dirbo bendradarbiaudamos viena su kita, siekiant kuo geresnių rezultatų tokiose srityse kaip prekyba žmonėmis, prostitucija, smurtas šeimoje, smurtas prieš moteris, jaunimo rizikos grupės ir panašiai. Atlikus studiją buvo parengtos ir išplatintos rekomendacijos.