Vykstantys projektai

Šiuo metu vykstantys LiJOT tarptautinių reikalų procesai

LiJOT aktyviai vykdo žiniomis ir faktais grįstą jaunimo atstovavimą Europiniu lygmeniu. Vienas esminių atstovavimo principų yra dalyvavimas pagrindiniuose Europinių struktūrų renginiuose, kuriuose atstovaujama LiJOT organizacijų narių nuomonė bei ginami jų interesai.