Nacionalinė UNESCO komisija

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija – visuomeniniais pagrindais dirbantys 25 švietimo, mokslo ir kultūros specialistai. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe bei atsakingomis ministerijomis, jų padaliniais, viešosiomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis švietimo, mokslo ir kultūros srityse, taip pat su šių sričių specialistais ir ekspertais. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos partneriai – UNESCO asocijuoti centrai, katedros ir klubai, UNESCO Asocijuotų mokyklų tinkle dalyvaujančios Lietuvos mokyklos. 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos tikslas – laiduoti aktyvų Lietuvos Respublikos dalyvavimą UNESCO veikloje, kuriant, vertinant ir įgyvendinant UNESCO tikslus atitinkančias programas.

LiJOT atstovas komisijoje: LiJOT Prezidentas Mantas Zakarka.