Nacionalinė darbo grupė struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais plėtoti

Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais plėtoti (toliau – nacionalinė darbo grupė) paskirtis – įgyvendinti ir plėtoti jaunimo ir politikos formuotojų bei organizacijų, dirbančių jaunimo klausimais, diskusijų įvairiomis temomis procesą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad formuojant Europos Sąjungos jaunimo politiką būtų atsižvelgiama į jaunimo nuomonę (toliau – struktūrinis dialogas), ir užtikrinti informacijos jaunimo politikos klausimais sklaidą nacionaliniu ir vietos lygmenimis. 

Nacionalinės darbo grupės užduotys:

 • Vykdyti struktūrinį dialogą nacionaliniu ir vietos lygmenimis, skatinant šiame procese dalyvauti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones;
 • Gavus nacionalinių jaunimo konsultacijų klausimus iš Europos iniciatyvinio komiteto dėl struktūrinio dialogo, juos išversti į lietuvių kalbą, pritaikyti prie nacionalinio konteksto, skirtingų tikslinių grupių, įskaitant ir mažiau galimybių turinčius jaunus žmones;
 • Parengti dalyvius (jaunus žmones) Europos Sąjungos jaunimo konferencijai ir įtraukti juos į nacionalines konsultacijas. Jaunus žmones dalyvauti Europos Sąjungos jaunimo konferencijoje konkurso būdu atrenka Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir, suderinusi kandidatūras su nacionalinės darbo grupės nariais, jas pateikia konferencijos organizatoriams;
 • Išplatinti pagrindinius struktūrinio dialogo rezultatus nacionaliniu lygmeniu suinteresuotoms grupėms, pateikiant jaunimui veiksmų, kurių buvo imtasi, sąrašą;
 • Parinkti tinkamiausius ir veiksmingiausius metodus kokybiškam struktūrinio dialogo rezultatui pasiekti;
 • Naudotis visomis įmanomomis komunikacijos priemonėmis, kad į struktūrinį dialogą būtų įtraukta kuo daugiau jaunų žmonių;
 • Užtikrinti, kad turima įrodymais grįsta informacija ir tyrimai būtų integruoti į struktūrinį dialogą ir kad jis būtų veiksmingas;
 • Organizuoti konsultacijas suinteresuotoms institucijoms, kad būtų užtikrintas struktūrinis dialogas, o jo rezultatai įgyvendinami.

LiJOT atstovai NDG: Mantas Zakarka (LiJOT Prezidentas), Vilius Gružauskas (LiJOT Valdybos narys), Gerda Vaičiūnaitė (LiJOT regioninių reikalų koordinatorė), Agnė Graikšaitė (Eurodesk Lietuva programos vadovė). NDG sekretoriato atstovė – Iveta Paludnevičiūtė (LiJOT projektų koordinatorė).

Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais plėtoti (toliau – nacionalinė darbo grupė) paskirtis – įgyvendinti ir plėtoti jaunimo ir politikos formuotojų bei organizacijų, dirbančių jaunimo klausimais, diskusijų įvairiomis temomis procesą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad formuojant Europos Sąjungos jaunimo politiką būtų atsižvelgiama į jaunimo nuomonę (toliau – struktūrinis dialogas), ir užtikrinti informacijos jaunimo politikos klausimais sklaidą nacionaliniu ir vietos lygmenimis.

Nacionalinės darbo grupės užduotys:

 • Vykdyti struktūrinį dialogą nacionaliniu ir vietos lygmenimis, skatinant šiame procese dalyvauti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones;
 • Gavus nacionalinių jaunimo konsultacijų klausimus iš Europos iniciatyvinio komiteto dėl struktūrinio dialogo, juos išversti į lietuvių kalbą, pritaikyti prie nacionalinio konteksto, skirtingų tikslinių grupių, įskaitant ir mažiau galimybių turinčius jaunus žmones;
 • Parengti dalyvius (jaunus žmones) Europos Sąjungos jaunimo konferencijai ir įtraukti juos į nacionalines konsultacijas. Jaunus žmones dalyvauti Europos Sąjungos jaunimo konferencijoje konkurso būdu atrenka Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir, suderinusi kandidatūras su nacionalinės darbo grupės nariais, jas pateikia konferencijos organizatoriams;
 • Išplatinti pagrindinius struktūrinio dialogo rezultatus nacionaliniu lygmeniu suinteresuotoms grupėms, pateikiant jaunimui veiksmų, kurių buvo imtasi, sąrašą;
 • Parinkti tinkamiausius ir veiksmingiausius metodus kokybiškam struktūrinio dialogo rezultatui pasiekti;
 • Naudotis visomis įmanomomis komunikacijos priemonėmis, kad į struktūrinį dialogą būtų įtraukta kuo daugiau jaunų žmonių;
 • Užtikrinti, kad turima įrodymais grįsta informacija ir tyrimai būtų integruoti į struktūrinį dialogą ir kad jis būtų veiksmingas;
 • Organizuoti konsultacijas suinteresuotoms institucijoms, kad būtų užtikrintas struktūrinis dialogas, o jo rezultatai įgyvendinami.

LiJOT atstovai NDG: Mantas Zakarka (LiJOT Prezidentas), Vilius Gružauskas (LiJOT Valdybos narys), Gerda Vaičiūnaitė (LiJOT regioninių reikalų koordinatorė), Agnė Graikšaitė (Eurodesk Lietuva programos vadovė). NDG sekretoriato atstovė – Iveta Paludnevičiūtė (LiJOT projektų koordinatorė).