Jaunimo metodinė taryba prie Lietuvos darbo biržos

Darbo grupė įkurta siekiant skatinti bei stiprinti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir vyriausybinių bei nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo atstovų bendradarbiavimą sprendžiant jaunimo užimtumo Lietuvoje problemas. Jaunimo metodinė taryba veikia pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus Jaunimo metodinės tarybos nuostatus. 

Pagrindinis šios tarybos tikslas – svarstyti bei teikti pasiūlymus, metodinę pagalbą jaunimo darbo centrams ir darbo biržoms Lietuvoje.

LiJOT atstovai taryboje: LiJOT Prezidentas Mantas Zakarka ir Eurodesk Lietuva programos vadovė Agnė Graikšaitė.