Jaunimo garantijų iniciatyvos 2013-2018 m. stebėsenos komisija

Jaunimo garantijų iniciatyva siekiama užtikrinti, kad visiems jaunesniems nei 25 metų amžiaus asmenims per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiško darbo pasiūlymas, pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką. Iniciatyva įgyvendinama nuo 2014 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Stebėsenos komisijos tikslas – gauti naujausią informaciją apie jaunimo nedarbo situaciją Lietuvoje ir užtikrinti tinkamą jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą.

LiJOT atstovai darbo grupėje: LiJOT Prezidentas Mantas Zakarka.