2013-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas

Komisijai pavesta: 

  • Patvirtinti pasirengimo panaudoti 2013–2020 m. ES struktūrinę paramą darbų tvarkaraštį, siūlomų ES struktūrinės paramos panaudojimo prioritetų projektą, 2013–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų projektus, 2013–2020 m. Lietuvos ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos modelio projektą
  • Teikti pasiūlymus Lietuvos pozicijoms dėl Europos Komisijos parengtų dokumentų, susijusių su ES sanglaudos politika po 2013 m.
  • Informuoti LR Vyriausybę apie Komisijos metų veiklos rezultatus.