Paslaugos

LiJOT paslaugos – tai teikiama konsultacinė ir koordinacinė pagalba narėms organizacijoms. Į tai įeina įvairūs metodiniai įrankiai, kurie padeda analizuoti organizacijų veiklos principus, kokybę, ilgalaikiškumą, tikslingą išteklių panaudojimą. Šie įrankiai suteikia galimybes organizacijoms tobulėti, gerinti savo naudojamas praktikas, gilinti įžvalgas į sistemines problemas bei jų sprendimą.

Norint pritaikyti LiJOT teikiamą paslaugą savo organizacijai, reikia susisiekti su narių koordinatoriumi Alanu Šablinsku el. paštu nariai@lijot.lt ir susitarti dėl paslaugos teikimo galimybių. Primename, kad visų siūlomų paslaugų teikimas organizacijoms užtrunka ilgiau nei konsultacijų ar mokymų įgyvendinimas, todėl reikia iš anksto derintis ir skirti tam pakankamai laiko bei dėmesio.

Šiuo metu teikiamos LiJOT paslaugos:

  1. Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimas
  2. Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų (SJOT) veiklos kokybės standartas
  3. Organizacijos strategijos rengimas

Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimas

LiJOT organizacijoms gali atlikti objektyvų veiklos kokybės vertinimą pagal jų poreikiams pritaikytą standartizuotą klausimyną* bei pateikti rekomendacijas. Nors standartizuotas klausimynas gali atrodyti ilgas ir sudėtingas, bet šį procesą lengvu paverčia patyręs vertintojas iš LiJOT komandos, kuris klausinėja grupę ir taip užtikrina objektyvų diskusijos apie organizacijos kokybę fasilitavimą. Vertinimo duomenys yra jautri informacija ir negali būti atskleisti trečiosioms šalims, todėl veiklos kokybės vertintojai prieš vertinimo vykdymą pasirašo konfidencialumo sutartis.
Surengiami trys susitikimai, skirti susipažinti su organizacijos patiriamomis problemomis, atlikti vertinimą bei galiausiai pristatyti ir pritaikyti atlikto vertinimo rezultatus.
Susitikimų planas:
  1. pirmasis su organizacijos vadovu, skirtas susipažinti su bendriniais organizacijos poreikiais, ypatumais, patiriamomis problemomis (susitikimo trukmė – 1-2 val.);
  2. antrasis su mišria organizacijos narių grupe (fokus grupė), skirtas atlikti vertinimą pagal standartizuotą klausimyną (susitikimo trukmė – 3-4 val.);
  3. trečiasis su organizacijos valdymo organu, skirtas pristatyti vertinimo rezultatus ir LiJOT suformuotas rekomendacijas – faktais paremtus patarimus organizacijos veiklos kokybės kėlimui (susitikimo trukmė – 1-3 val.).
Pagal poreikį, teikiama ilgalaikė pagalba nuotolinės konsultacijos būdu dėl  rekomendacijų įgyvendinimo organizacijoje.

*Kaip pagrindas naudojamas Jaunimo reikalų departamento Nacionalinis jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo klausimynas (2017), kurį LiJOT papildomai modifikavo ir pritaikė savo nacionalinėms organizacijoms pagal jų poreikius.

Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų (SJOT) veiklos kokybės standartas

Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų veiklos kokybės standartas – tai įrankis, skirtas atlikti SJOT veiklos kokybės analizę, siekiant išsiaiškinti ar SJOT atitinka jos veiklą reglamentuojančius dokumentus bei nacionaliniu mastu priimtus teisės aktus (pvz.: Jaunimo politikos pagrindų įstatymą, Savanoriškos veiklos įstatymą, Asociacijų įstatymą). Šis standartas skirtas įvertinti organizacijos veiklą, jos struktūrą bei situaciją pagal atskiras sritis. Tai kartu ir pagalbinė priemonė naujai besikuriančioms SJOT. 

Standartas yra sudarytas iš pagrindinių veiklos sričių. Kiekvienoje srityje pateikiami teiginiai užtikrinantys tinkamą SJOT veiklą. Po kiekvienu teiginiu yra sąrašas klausimų, skirtų diskusijai ir tų teiginių įvertinimui. Norint konkrečiai išmatuoti minimalius veiklos rezultatus bei palyginti organizacijos veiklą per tam tikrą laikotarpį, yra sudarytas SJOT veiklos matuoklis, kuris leidžia įvertinti SJOT veiklą ir skaitine reikšme.

SJOT kokybės vertinimo procesas:

  1. pristatoma kokybės vertinimo eiga (kaip viskas vyks kokybės standarto taikyme, ko tikėtis, į ką atkreipti dėmesį);
  2. pateikiamas „klausimų bankas“ (nuo organizacijos veiklos reglamentų iki struktūros ar naujų metodų taikymo; visus klausimus galite matyti prieš tai prisegtuose failuose; moderatorius, vedantis kokybės standarto taikymą, nekomentuoja atsakymų, nebent mato poreikį, kad reikia patikslinti);
  3. vyksta refleksija (visi dalinasi mintimis, dalyviai gali pastebėti ir atkreipti į jų manymu būtinus klausimus, susitariama, kada LiJOT narių koordinatorius galės atvykti ar nuotoliniu būdu pristatyti rekomendacijas).

Trukmė  – 3 valandos.

Organizacijos strategijos rengimas

Strategija yra tarsi pagalbinė priemonė, kuri leidžia ne tik planuoti organizacijos ateitį popieriaus lape, bet etapais arba po strateginio plano įgyvendinimo atlikti planų įsivertinimą. Taip pat tokio plano parengimas padeda numatyti būsimas problemas ar jų grėsmes. Tokie planai padeda geriau vadovauti organizacijai, kadangi tampa aiškūs jos tikslai bei prioritetai.

Šio užsiėmimo metu ieškosime organizacijos ateities. “Future search” metodologija paremtas užsiėmimas leidžia kurti organizacijos strategiją „iš pamatų“, taip nuo pat pradžių kuriant kiekvieno organizacijos nario įsipareigojimą prisidėti prie organizacijos strategijos įgyvendinimo. Šio ilgo užsiėmimo metu organizacijos vadovai, alumnai, nariai ir partneriai išgrynins organizacijos ateities tikslus.

Ši LiJOT paslauga pritaikyta fokus grupei, kuri sudaroma įtraukiant organizacijos naujokus bei patyrusius savanorius, biuro komandą, valdymo struktūrų narius, organizacijos esamus ar buvusius vadovus, alumnus ir kt., siekiant kuo platesnės perspektyvos ir strateginio mąstymo.

Turi klausimų?

Simona Statauskaitė

LiJOT Narių koordinatorė