Viešieji ryšiai

Mokymų tikslas

Išmokti kaip ryšių su visuomene pagalba yra užmezgami ir palaikomi kontaktai bei kuriamas jaunimo organizacijos įvaizdis.

Teorinė dalis

Aptartume, kaip pasiekiamos tikslinės grupės bei joms pristatoma organizacijos veikla, produktai, stiprybės, siekiai, planai ir vertybės

Praktinė dalis

Gerųjų ir blogųjų pavyzdžių vertinimas, kūrybinė užduotis, kuriant realistiškas krizines komunikacijos situacijas ir vertinant pasekmes

Turi klausimų?

Simona Statauskaitė

LiJOT Narių koordinatorė

Sąlygos prieš naudojant LiJOT naudų paketą

Per tiek darbo dienų LiJOT narių koordinatorius įsipareigoja atsakyti į užklausą organizacijai, norinčiai gauti vieną iš LiJOT naudų.

Tiek savaičių turi būti likę iki norimos mokymų datos (teikiant užklausą LiJOT mokymams gauti).