SJOT biuro veiklos sistema

Mokymų tikslas

Struktūrizuoti organizacijos biurą, supažindinant su efektyvaus darbo pasiskirstymo priemonėmis, žmogiškųjų išteklių panaudojimu bei iškelti ir aprašyti biuro pozicijos atsakomybes ir pareigybes.

Teorinė dalis

Suteikimos žinios apie priemones ir metodus, kurie turi būti naudojami norinti išlaikyti organizacijos pareigų perdavimą ir organizacijos darbo tęstinumą. Pristatoma geroji organizacijų patirtis ir veiklos rezultatai efektyviai struktūrizavus biurą bei jo darbą.

Praktinė dalis

Pritaikant praktinius žaidymus bei reflektuojant, bandysime išsiaiškinti kiekvieno biuro nario stipriausias sritis, toliau dirbsime prie pozicijų išsikėlimo ir komandos pasiskirstymo, tuo pačiu aprašysime kiekvienos pozicijos pareigybės ir atsakomybės.

Turi klausimų?

Simona Statauskaitė

LiJOT Narių koordinatorė

Sąlygos prieš naudojant LiJOT naudų paketą

Per tiek darbo dienų LiJOT narių koordinatorius įsipareigoja atsakyti į užklausą organizacijai, norinčiai gauti vieną iš LiJOT naudų.

Tiek savaičių turi būti likę iki norimos mokymų datos (teikiant užklausą LiJOT mokymams gauti).