Teodoras Mindaugas Ramanauskas

Politinio proceso koordinatorius
  • Jaunimo politikos stebėsena;
  • Glaudus bendradarbiavimas su LiJOT struktūrų atstovais jaunimo politikos klausimas;
  • LiJOT pozicijų ir rezoliucijų ruošimas bei jų atstovavimas;
  • Bendravimas su nacionalinėmis institucijomis;
  • Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais;
  • Bendradarbiavimas su LiJOT organizacijomis narėmis nacionalinės ir tarptautinės jaunimo politikos klausimais;
  • Projektų ruošimas, vykdymas ir koordinavimas;
  • LiJOT tarptautinės jaunimo politikos darbotvarkės administravimas.