Silvija Telksnytė

  • Jaunimo informacinių paslaugų vadovė.
  • Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos vystymas ir plėtra Lietuvoje;
  • „Eurodesk“ programos įgyvendinimas Lietuvoje
  • Informacijos sklaida su LiJOT organizacijomis narėmis, nacionaliniais, regioniniais, užsienio partneriais bei Europos Sąjungos ir Europos Tarybos struktūromis;
  • „Žinau viską“ komandos darbo organizavimas;
  • Informacinių partnerių paieška ir bendradarbiavimo galimybės;
  • Dalyvavimas renginiuos, susijusiuose su informacijos sklaida jaunimui ir dirbantiems su juo;
  • Informacijos nuotoliniu ir tiesioginiu būdu jauniems žmonėms ir su jais dirbantiems asmenims teikimas.

Administratuojami projektai / veiklos: Eurodesk tinklo administravimas Lietuvoje, Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos plėtra Lietuvoje.