Paulius Serapinas

Programų koordinatorius
  • Koordinuoja, administruoja, rengia projektus; teikia veiklos ataskaitas; įgyvendina projektines veiklas, bendradarbiauja su strateginiais LiJOT partneriais.
  • Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovavimas tarptautiniuose renginiuose (pagal temą).
  • Organizuoja LiJOT tradicinius renginius – LiJOT Žiemos forumą, LiJOT Padėkos vakarą, LiJOT Asamblėjas ir Festivalį „Dalinkis vasara“.
  • Bendradarbiavimas, bendrų projektų ir iniciatyvų koordinavimas bei ryšio palaikymas su Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, Švedijos ambasada Lietuvoje.
  • LiJOT narių organizacijų konsultavimas projektų rengimo, teikimo klausimais.
  • Konsultuoja LiJOT biurą avansinių, kelionės lapų teikimo, įsakymų, sutarčių rengimo, viešųjų pirkimų ir santykių klausimais.

Administratuojami projektai / veiklos: Projektas „ES jaunimo dialogas“; Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas; Jungtinių Tautų jaunimo delegato programa; NATO projektas „Tai apie mus“; Pilietiškumo skatinimo kampanija „Man ne dzin“; Švedijos ambasados, LiJOT ir LMS projektas „Democracy talks“.