Neringa Sendriūtė

Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė
  • Nuolatinis kontakto palaikymas su Eurodesk Lietuva regioniniais partneriais, jų darbuotojų kompetencijų užtikrinimas ir partnerių plėtra Lietuvos savivaldybėse;
  • Eurodesk Lietuva savanorių tinklo koordinavimas;
  • Nuolatinės komunikacijos su Eurodesk tinklo tarptautiniais partneriais palaikymas ir keitimasis informacija
  • Mobilumo skatinimo kampanijos „Time to Move“ įgyvendinimas Lietuvoje;
  • Dalyvavimas ir organizavimas informacinių renginių mobilumo temomis, susijusijusiomis su informacijos sklaida jaunimui ir dirbantiems su juo;
  • Informacijos nuotoliniu ir tiesioginiu būdu jauniems žmonėms ir su jais dirbantiems asmenims teikimas.