Martyna Varkalytė

Informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė

● Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos koordinavimas ir įgyvendinimas Lietuvoje;
● Nuolatinis kontakto palaikymas su jaunimo informavimo ir konsultavimo taškais / jaunimo informacijos centrais, jų darbuotojų kompetencijų užtikrinimas ir plėtra;
● Atstovavimas ERYICA tinkle;
● Dalyvavimas ir organizavimas informacinių renginių jaunimo informavimo ir konsultavimo temomis, susijusiu su informacijos sklaida jaunimui ir dirbantiems su juo;
● Informacijos nuotoliniu ir tiesioginiu būdu jauniems žmonėms ir su jais dirbantiems asmenims teikimas.