Martyna Varkalytė

Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė
  • Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos koordinavimas ir įgyvendinimas Lietuvoje;
  • Nuolatinis kontakto palaikymas su jaunimo informavimo ir konsultavimo taškais / jaunimo informacijos centrais, jų darbuotojų kompetencijų užtikrinimas ir plėtra;
  • Atstovavimas ERYICA tinkle;
  • Dalyvavimas ir organizavimas informacinių renginių jaunimo informavimo ir konsultavimo temomis, susijusiu su informacijos sklaida jaunimui ir dirbantiems su juo;
  • Informacijos nuotoliniu ir tiesioginiu būdu jauniems žmonėms ir su jais dirbantiems asmenims teikimas.

Administratuojami projektai / veiklos: Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos plėtra Lietuvoje.