Lukas Kornelijus Vaičiakas

LiJOT Prezidentas
  • Pasirašo visus su LiJOT veikla susijusius dokumentus;
  • Rūpinasi LiJOT finansais, efektyviu jų panaudojimu;
  • Palaiko ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
  • Atstovauja LiJOT viešuose renginiuose, spaudoje;
  • Atstovauja LiJOT valstybės institucijose, kituose sektoriuose;
  • Užtikrina LiJOT Valdybos darbo organizavimą ir LiJOT Valdybos sprendimų įgyvendinimą;
  • Pasirašo ir nutraukia darbo sutartis ir kitas su LiJOT veikla susijusias sutartis;
  • Organizuoja ir vadovauja biuro darbui;
  • Rūpinasi žmogiškaisiais ištekliais LiJOT biure.