rugsėjo 2020

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja Mykolo Romerio universiteto 30-mečio minėjimo renginiuose
2
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja JRT jaunimo dalies pasitarime
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentu J. Kvedaravičiumi
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja LPF Jauniems valdybos posėdyje
3
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja LiJOT organizacijų nuotoliniame susitikime su UAB „BITĖ Lietuva” atstovais
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja tarpžinybiniame pasitarime dėl jaunimo politikos klausimų
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininku L. Stravinsku
4
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja nuotoliniame susitikime su organizacijomis dėl LiJOT Naudų paketo
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja Sąjūdžio prieš Astravo AE neformaliame narių susirinkime
5
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos Apskritasis stalas neeilinėje asamblėjojė
6
7
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja NVO koalicijos išplėstiniame posėdyje
8
 • LiJOT valdybos posėdis
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku R. Karbauskiu
 • LiJOT biuro posėdis
9
 • LiJOT Prezidentas susitinka su Labdaros Paramos fondas "Ateičiai" atstovais
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja nuotoliniame susitikime su LiJOT alumni ir mokslininkais dėl probleminių jaunimo klausimų
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su Labdaros ir paramos fondo Jauniems direktore A. Eidukaityte
10
11
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja LR piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategijos projekto darbo grupės posėdyje
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja laidoje „Delfi rytas“
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su LR Seimo pirmininku V. Pranckiečiu
12
 • LiJOT Prezidentas daluyvauja Vilniaus universiteto diskusijų festivalyje „saVU protu“
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja „Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų priėmime stiprinimas“ susitikimuose
13
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja „Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų priėmime stiprinimas“ susitikimuose
14
 • LiJOT Prezidentas pirmininkauja Jaunimo reikalų tarybos posėdžiui
15
16
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja Žinių radijo laidoje Dienos klausimas
17
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja Atviros Vyriausybės darbo grupės posėdyje
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja darbo su jaunimu forume „Ateik. Išgirsk. Dalinkis“
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su JRD direktoriumi J. Laniausku
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininku L. Stravinsku
18
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja diskusijoje dėl m. ES fondų investicijų Programos
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja pasitarime su Lietuvos liberalaus jaunimo organizacijos pirmininku L. Stravinsku
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja nuotolinėje konsultacijoje su AIESEC Lietuva dėl organizacijos dokumentų
19
20
21
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja EBPO – Lietuvos įgūdžių strategijos vaizdo konferencijoje
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su Kartų solidarumo sąjunga – santalka Lietuvai politine partija
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su Lietuvos socialdemokratų partijos atstovais
22
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su Laisvės partijos atstovais
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovais
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su MRU mokslininkais dėl „LiJOT dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų priėmime stiprinimo“ projekto
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja konsultacijoje dėl Europos socialinių teisių ramsčio
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su Labdaros ir paramos fondo Ateičiai atstovais
 • LiJOT valdybos posėdis
23
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja nuotoliniame pasitarime su LR Socialinės apsaugos ir darbo apsaugos ministerijos lygių galimybių vyrų ir moterų lygybės skyriaus vedėja J. Sakalauskiene
 • LiJOT Prezidentas dalyvaus LR Vyriausybės posėdyje
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su LR Prezidento G. Nausėdos patarėju P. Baltoku
 • LiJOT Prezidentas pirmininkauja ES Jaunimo dialogo nacionalinei darbo grupei
24
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja ELSA Vilnius narių susitikime
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su Kurk Lietuvai atstovais dėl neformaliojo švietimo
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su Lietuvos žaliųjų partija
25
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su Bitė Lietuva atstovais
26
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja Lietuvos skautijos 25-mečio padėkos vakare
27
28
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja nuotoliniame neformaliame Lietuvos ministrų pasitarime
 • LIJOT Prezidentas daluyvauja susitikime su lobistu M. Zakarka
29
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja konferencijoje „Efektyvi valdyba: kaip priimt drąsius sprendimus“
 • LiJOT biuro posėdis
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su Lietuvos ministru pirmininku S. Skverneliu
30
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja mediacijos mokymuose
 • LiJOT Prezidentas dalyvauja susitikime su Darbo partijos atstovais
 • LIJOT Prezidentas dalyvauja konferencijoje apie savanoriškos veiklos organizavimą ekstremalios situacijos metu

Lukas Kornelijus Vaičiakas

LiJOT Prezidentas
 • Pasirašo visus su LiJOT veikla susijusius dokumentus;
 • Rūpinasi LiJOT finansais, efektyviu jų panaudojimu;
 • Palaiko ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • Atstovauja LiJOT viešuose renginiuose, spaudoje;
 • Atstovauja LiJOT valstybės institucijose, kituose sektoriuose;
 • Užtikrina LiJOT Valdybos darbo organizavimą ir LiJOT Valdybos sprendimų įgyvendinimą;
 • Pasirašo ir nutraukia darbo sutartis ir kitas su LiJOT veikla susijusias sutartis;
 • Organizuoja ir vadovauja biuro darbui;
 • Rūpinasi žmogiškaisiais ištekliais LiJOT biure.