Julija Trumpickaitė

Komunikacijos koordinatorė
  • LiJOT pozicijos viešojoje erdvėje formavimas;
  • LiJOT socialinių tinklų valdymas (Facebook, Instagram, Twitter);
  • LiJOT tinklo (www.http://tinklas.lijot.lt/) administravimas, www.lijot.lt administravimas;
  • Pranešimų spaudai, straipsnių rengimas;
  • Bendradarbiavimas su žiniasklaidos priemonėmis;
  • Komunikacijos organizavimas renginių / iniciatyvų metu;
  • LiJOT atributikos / vizualinio identiteto koordinavimas;
  • Metų ir mėnesio veiklos ataskaitų rengimas;
  • Trumpalaikių socialinių kampanijų organizavimas.

Administratuojami projektai / veiklos: Pilietiškumo skatinimo kampanija „Man ne dzin“.