Goda Budreikaitė

Eurodesk Lietuva redaktorė
  • Portalo www.žinauviską.lt turinio rengimas, atnaujinimas ir nuolatinė portalo priežiūra;
  • Informacijos sklaida Europos jaunimo portale ir informacijos vertimas lietuvių kalba;
  • „Žinau viską“ jaunųjų žurnalistų tinklo vystymas;
  • „Žinau viską“ naujienlaiškio rengimas ir siuntimas prenumeratoriams;
  • „Žinau viską“ socialinių tinklų paskyrų administravimas;
  • Nuolatinio kontakto palaikymas su informaciniais partneriais;
  • Dalyvavimas renginiuose, susijusiuose su informacijos sklaida jaunimui ir dirbantiems su juo;
  • Informacijos nuotoliniu ir tiesioginiu būdu jauniems žmonėms ir su jais dirbantiems asmenims teikimas.

Administratuojami projektai / veiklos: Eurodesk tinklo administravimas Lietuvoje, Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos plėtra Lietuvoje.