Gabrielė Dabulskytė

Administratorė
 • LiJOT biuro priežiūra;
 • LiJOT bendrojo pašto priežiūra;
 • LR Seimo ir Vyriausybės veiklos monitoringas;
 • LiJOT Valdybos posėdžių ir Asamblėjos protokolų rengimas;
 • Duomenų bazės priežiūra (LiJOT nariai, alumni, biuras);
 • Viešųjų pirkimų vykdymas;
 • LiJOT sutarčių registras;
 • LiJOT dokumentacija;
 • LiJOT archyvo tvarkymas;
 • SPPD ataskaitos;
 • LiJOT skirtos informacijos organizacijoms valdymas (Asamblėjos, PV, narių sąrašų teikimas, kontaktai);
 • IT pagalba.

Administratuojami projektai / veiklos: „Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų priėmime stiprinimas“.